- Resolució Degà represa del procés electoral (es publicarà el 15 d’abril del 2021)

- Horari votacions electròniques (col·legi electoral estudiants): 27 d’abril de 2021 de 10.00 a 17.00h.  S’habilitarà l’enllaç per votar.

Resolució Interrupció Eleccions Junta de Facultat

Proclamació definitiva candidats

Proclamació provisional dels candidats

Calendari electoral

Resolució eleccions a Junta de Facultat

- Cens PDI Permanent (a consultar en la secretaria)

- Cens PDI Contractat/Formació (a consultar en la secretaria)

- Cens Estudiants (a consultar en la secretaria)
 
- Cens PAS (a consultar en la secretaria)
 

Model de candidatura

 
- Registre de candidatura 
Les candidatures es podran presentar a través de la seu electrònica en format electrònic, mitjançant el model oficial i signades electrònicament. 
Aquí teniu l'enllaç a la seu electrònica on trobareu tota la informació completa: https://seuelectronica.upf.edu/registre-electronic
 
 
La candidatura també es pot registar presencialment en format paper al registre central de la Universitat:https://www.upf.edu/web/registre-general