Vés enrere Gemma Palà defensa la tesi "La construcció del relat periodístic de TV3 sobre el procés sobiranista de Catalunya (2014-2017)"

Gemma Palà defensa la tesi "La construcció del relat periodístic de TV3 sobre el procés sobiranista de Catalunya (2014-2017)"

11.01.2021

 

El divendres 11 de desembre de 2020, Gemma Palà Navarro, investigadora del grup POLCOM, va defensar la tesi titulada “La construcció del relat periodístic de TV3 sobre el procés sobiranista de Catalunya (2014-2017). De la consulta del 9-N al referéndum de l’1-O”, sota la codirecció del Dr. Carles Pont Sorribes i la Dra. Mercè Oliva Rota. El tribunal va estar presidit pel Dr. Reinald Besalú Casademont (UPF) i format per la Dra. Carlota María Moragas Fernández (Universitat Rovira i Virgili) com a secretària, i el Dr. Jordi Muñoz Mendoza (Universitat de Barcelona) com a vocal. 

 

Gemma Palà va començar la seva defensa presentant els objectius i preguntes de recerca. En el seu treball, s’analitza quin va ser el tractament informatiu de TV3 sobre el procés sobiranista durant els dos períodes referendaris, identificant fonts periodístiques i frames del relat. També, i com a segona part de la tesi, s’han fet entrevistes a periodistes de TV3 per saber, entre d’altres, quins factors els havien influenciat durant la cobertura del procés. Pel que fa al marc teòric, es va escollir la producció informativa, per així poder diferenciar si aquesta producció va ser intrínsec al procés. Tanmateix, s’ha fet referència a les teories més rellevants d’opinió pública. La principal perspectiva ha sigut el framing i utilitza una perspectiva cognitivista, perquè se centra en el procés de producció. Respecte a la metodologia, Gemma Palà ha fet un anàlisi de contingut dels informatius de TV3 (Telenotícies Vespre), englobant un període des de finals de 2013 fins el referèndum 1-0. Per analitzar la repercussió periodística, s’han analitzat fins a 575 notícies. També, s’ha diferenciat el gènere i la rellevància informativa, si s’utilitzaven més fonts institucionals o alternatives i a qui es dona més protagonisme en aquests informatius. En la fase d’entrevistes (anònimes i semi-estructurades), es van escollir els periodistes que més noticies van redactar sobre el procés. 

 

Pel que fa als resultats, s’ha observat com van tenir prioritat les noticies del procés; el 60% apareix en el sumari. Els actors amb més presència són els presidents de Catalunya, amb escassa representació d’altres partits. La majoria d’actors són polítics, i la resta són manifestants o votants. En aquest cas, la ciutadania té molta presencia, el qual contrasta amb anteriors recerques. Pel que fa a la ideologia, la posició independentista està al voltant del 50%. Hi ha un increment de les veus neutrals, que no va en detriment de les veus independentistes. En quant als frames, es subratlla l’enfrontament entre sobiranistes i unionistes. S’intenta transmetre un sentiment d’empatia, per una major identificació amb l’espectador. TV3 normalitza i legitima el dret a vot. Per altra banda, els resultats de les entrevistes mostren com els periodistes coincideixen que va haver-hi un gran volum de feina que en alguns moments els sobrepassava. També, els van afectar les limitacions econòmiques, en detriment de la qualitat de les notícies. Van tenir una sensació de vigilància política, “eren el punt de mira de molta gent, de molts partits polítics” destaca la nova doctora. Això els condicionava, en algunes ocasions fins i tot s’autocensuraven. Les conclusions de la tesi de Gemma Palà destaquen que no hi va haver-hi pluralitat per part de TV3. Es troben a faltar veus neutrals, sembla que només hi ha posicions antagòniques. S’accentua la polarització social i política. Tanmateix, hi ha una certa simplificació del conflicte. Es tracta, doncs, d’un relat força homogeni. 

 

Un cop acabada la intervenció de la Dra. Palà, va ser el torn de paraula del director i directora de tesi. El Dr. Carles Pont considera que és una tesi que feia falta, perquè posa objectivitat i ciència en aquest tema. Per la seva part, la Dra. Mercè Oliva va posar en valor el rigor de la tesi i la professionalitat de la nova doctora. Ambdós li van augurar una gran trajectòria acadèmica perquè ha trobat un espai propi d’un tema molt rellevant. Després, va intervenir el tribunal. Els tres membres van destacar també el rigor de la tesi, la capacitat de delimitar l’objecte d’estudi, l’objectivitat de l’anàlisi i el seu potencial futur. La tesi va obtenir la qualificació d’excel·lent. Enhorabona, Dra. Gemma Palà! 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact