Aquest grup de treball tenia com a objectiu reflexionar i fer propostes estratègiques sobre la recerca que duu a terme la Universitat.

Components:

President: Josep M. Antó

Catedràtic de Medicina del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut 

 

Javier Arregui

Professor titular del Departament de Ciències Polítiques i Socials

 

Carlos Álvarez

President de la Fundació Innaxis

 

Enric Banda

Director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de “La Caixa”

 

Xavier Calsamiglia

Professor emèrit del Departament d’Economia i Empresa

 

Josep Capdeferro

Professor lector del Departament de Dret

 

Anna Casaldàliga

Subdirectora de Biblioteca

 

Josep M. Fradera

Catedràtic d’Història del Departament d’Humanitats

 

Teresa Garcia-Milà

Catedràtica d’Economia Aplicada del Departament d’Economia i Empresa

 

Fernando Gómez

Catedràtic de Dret Civil del Departament de Dret

 

Josep Jofre

Vicegerent de l’Àrea de Docència i Economia

 

Fina Lorente

Directora del campus del Mar

 

Joan Majó

Empresari i exministre

 

Lilas Merculialli

Estudiant del grau en Medicina

 

Consuelo Murillo

Estudiant del doctorat en Criminologia

 

Marcel Ortín

Professor titular del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

 

Cristina Pujadas

Professora titular del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

 

Miquel Rodrigo

Catedràtic de Comunicació Social del Departament de Comunicació

 

Laura Saus

Consultora tècnica del Gabinet del Rectorat

 

Núria Sebastián

Catedràtica de Psicologia del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

 

Josep Tarradas

Director de I+D de HP (membre del Consell Social de la UPF)

 

Jaume Ventura

Investigador sènior del CREI

 

Paul Verschure

Catedràtic d’investigació ICREA

 

Alba Teixidó

Membre de l’equip de suport del Pla Estratègic