Per afrontar els desafiaments que comporta assolir la nostra missió, hem definit cinc àmbits estratègics d’actuació: docència, recerca, entorn i projecció, comunitat, i finançament i governança. Aquests cinc àmbits articulen els objectius que ens proposem per al 2025 i les estratègies que en depenen, estimulats pels tres eixos transversals.