El Segon Pla d'Igualtat Isabel de Villena

El Segon Pla d’Igualtat es fonamenta en els principis de transversalitat de la perspectiva de gènere, equitat de gènere i paritat, seguint les indicacions de la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes. També incorpora la perspectiva LGBTI, seguint les indicacions de la Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Les 58 accions previstes per al període 2018-2022, 34 accions més que el Primer Pla d’Igualtat, s’integren en cinc eixos d’actuació, amb diferents objectius estratègics.

PDF Pla d'Igualtat [CA] PDF Plan de Igualdad [ES] PDF Equality Plan [EN]