"El Sindicato de Altavoces" fa referencia tant a l'orquestra d'altaveus que Pablo Fredes ha anat reunint, ampliant i millorant des de fa més d'una dècada, com als concerts regulars que sota el mateix nom es realitzen amb freqüència trimestral a la Sala Aranyó a Phonos.

La nostra orquestra sindical oscil·la entre 8 i 24 canals de difusió, segons la necessitat i l'ocasió, per tal de difondre una varietat de composicions regularmente seleccionades per Pablo Fredes.

 

El Sindicat Obert

A mes, volem obrir el sindicat a totes les persones interesades en escoltar les seves peces en aquest entorn especial. Per aixo, hem creat el Sindicat Obert, els següents matíns:

Dimecres 5 de desembre, de 10:00 a 14:00 h.

Dimecres 6 de març, de 10:00 a 14:00 h.

Dimecres 3 de juliol, de 10:00 a 14:00 h.

 

Temporada 2018-2019 Temporada 2018-2019