Aldo Aranda, Sebastian García Ferro, Judro Guerrero, Mikel R. Nieto, Yolanda Uriz, Miquel Vich VIla, Reiko Yamada, Marc Vilanova

Projecte de col·laboració transnacional, que reuneix quatre agents culturals de diferents regions per promoure la música de nova creació amb noves tecnologies: l'EnsembleFlashback (Occitània), la Fundació Phonos (Catalunya), l'associació Placa Base (Illes Balears) i la Unió Social de Flix (Catalunya).

Juan José Eslava, Lluís Surós, Luis Tabuenca, Gil Dori, Estefanía AA, Artur M. Puga

Entre 1995 i 2014 Phonos va convocar beques de producció per a projectes musicals adreçades a nous creadors. L'objectiu de aquestes beques de creació va ser promoure la producció experimental musical utilitzant tecnologies musicals desenvolupades pel Grup de Recerca en Tecnologia Musical (Music Technology Group).