El contingut, durada i nombre de sessions dels tallers s’adapta als interessos i tipus de participants.


En general els tallers inclouen:
1. Introducció al so i a la seva escolta, amb èmfasi en l’entorn quotidià.
2. Pràctica d’enregistrament de sons.
3. Pràctica d’edició amb aquests sons utilitzant programes informàtics; i, sovint, realització de composicions de tipus musical, narratiu, paisatges sonors, etc.
4. Descripció i intercanvi dels sons a través de la plataforma Freesound.org
5. Comunicació dels resultats a través d’una presentació i bloc públics.

 

Exemples de tallers:

Taller de sensibilització

.Infantil
Introducció a les característiques físiques del so a partir de jocs en grup; exercicis d’escolta conscient; pràctica d’enregistrament sonor amb microfonia especial a través de materials sòlids, líquids i gasosos; dibuix del so; improvisació sonora col·lectiva.
. Adults
Historia, teoria i pràctica del pensament i treball amb so, amb èmfasi en l’entorn quotidià; referents artístics; exercicis d’escolta conscient; pràctica d’enregistrament sonor; edició de so amb ordinador; i esbós d’un projecte personal.

 

Taller de producció creativa

. Infantil / Juvenil
Pràctica d’enregistrament sonor i edició de so amb ordinador; amb un objectiu de caire creatiu, com pot ser la sonorització d’un vídeo o conte; composició d’un paisatge sonor o peça musical, etc.
. Adults
Presentació de treballs d’artistes reconeguts i de les seves estratègies; tutorització d’un projecte individual d’intervenció sonora en un contcontext concret; i exposició pública dels resultats.

 

Taller d’identitat cultural i multiculturalitat

Investigació en col·laboració amb comunitats de persones immigrades, amb l’objectiu d’explorar a través d’allò sonor, què conforma i com es construeix la identitat cultural d’aquestes comunitats. Pràctica d’enregistrament sonor; edició de so amb ordinador; debat; classificació; localització dels enregistraments en un mapa sonor; i exposició pública dels resultats.