Duem a terme la nostra missió amb una sèrie d'activitats periòdiques. Aquestes inclouen presentacions de música feta amb noves tecnologies i jornades de discussió sobre temes relacionats amb la creació artística amb nous mitjans. Així mateix, oferim un espai de creació permanent per a compositores, artistes sonores i músics en general, i realitzem amb freqüència activitats formatives, divulgatives i lúdiques entorn de la conscienciació sonora i la música electrònica, destinats a una gran varietat de públics.