COMITÈ DE DIRECCIÓ – ESCOLA DE DOCTORAT

Calendari de Reunions. Curs 2023-2024

DATA

LLOC

Dimecres, 27 de setembre del 2023

Dimecres, 18 d’octubre del 2023

Reunió Presencial

Dimecres, 15 de novembre del 2023

Dimecres, 13 de desembre del 2023

Dimecres, 10 de gener del 2024

Dimecres, 7 de febrer del 2024

Reunió Presencial

Dimecres, 13 de març del 2024

Dimecres, 17 d’abril del 2024

Dimecres, 15 de maig del 2024

Reunió Presencial

Dimecres, 12 de juny del 2024

Dimecres, 10 de juliol del 2024

Dimecres, 4 de setembre del 2024