Web Content Display Web Content Display

La Generalitat de Catalunya dóna suport econòmic a projectes de doctorat a través de dos modalitats d'ajuts: ajut cofinançat i ajut específic. 

En qualsevol de les dos modalitats és imprescindible la representació de l'entorn acadèmic i de l'entorn empresarial.