Accés

El nomenament de professor titular d'universitat suposa la primera vinculació permanent com a funcionari dels cossos docents.

La Universitat Pompeu Fabra ha optat per prioritzar la contractació laboral i no convoca concursos d'accés a places de professor titular d'universitat, seguint les directrius establertes per la Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR) de la Generalitat de Catalunya. La primera vinculació permanent a la UPF s'adquireix amb l'accés a un contracte d'agregat.

Concurs de mobilitat

La Universitat pot convocar concursos per a la mobilitat de funcionaris d'altres universitats. La participació està reservada a professors titulars d'altres universitats.

Nomenament de funcionari

Els professors titulars d'universitats són funcionaris dels cossos docents estatals.

Els funcionaris que van prendre possessió de la plaça abans de l’1 de gener del 2011 cotitzen a Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) per rebre l’assistència sanitària i al règim de clases passives per a la jubilació.

Aquells funcionaris que van prendre possessió a partir de l’1 de gener del  2011 cotitzen a MUFACE per rebre l’assistència sanitària i al règim general de la Seguretat Social per a la jubilació.

Incompatibilitats

La dedicació a temps complet del professorat universitari és incompatible amb qualsevol altra activitat.