Escala Tècnica A1

Escala d'Ajudants d'Arxiu i Biblioteques A2

Escala de Gestió A2

Escala Auxiliar Administrativa C2

Escala Administrativa C1

Escala d'Auxiliars de Serveis