Escala de Gestió A2 Escala de Gestió A2

Escala d'Ajudants d'Arxiu i Biblioteques A2 Escala d'Ajudants d'Arxiu i Biblioteques A2

Escala Administrativa C1 Escala Administrativa C1

Escala Auxiliar Administrativa C2 Escala Auxiliar Administrativa C2

Escala d'Auxiliars de Serveis Escala d'Auxiliars de Serveis