Convocatòria 2022-36

PDI laboral - Professorat Lector

Tancat
Convocatòria 2022-36
Adscripció: Perfil: Enginyeria en Tecnologia i/o Física aplicada
Termini de sol·licituds: 16/01/2023
Data de publicació al web:
19
des.
2022
Ref.    
DTIC-LE-2022-25-
26

Places: 2

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: Enginyeria en Tecnologia i/o Física aplicada

Comissió de Selecció

Fi del termini de presentació de sol·licituds:
16
gen.
2023

El termini s'inicia el 20 de desembre de 2022 fins el 16 de gener del 2023

 • Sol·licitud registre electrònic (preferentment)
 • Sol·licitud registre presencialment

(Per consultes relacionades, adreceu-vos al Centre d'Atenció a l'Usuari:)

Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos:
23
gen.
2023

 

Ref.    
DTIC-LE-2022-25-
26

Places: 2

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: Enginyeria en Tecnologia i/o Física aplicada

Resolució llistes provisionals d'admesos i exclosos

Termini de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos:
06
feb.
2023
 • Sol·licitud d'esmena

(Per consultes relacionades, adreceu-vos al Centre d'Atenció a l'Usuari: )

Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos:
10
feb.
2023
Ref.    
DTIC-LE-2022-25-
26

Places: 2

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: Enginyeria en Tecnologia i/o Física aplicada

Resolució llistes definitives d'admesos i exclosos

Publicació proposta de provisió:
06
març
2023
Ref.   Candidats
DTIC-LE-2022-25-
26

Places: 2

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: Enginyeria en Tecnologia i/o Física aplicada

Vacant 1: TASSANI, SIMONE

Vacant 2: FONT SEGURA, JOSEP

 

Contra aquesta proposta de provisió els interessats poden presentar recurs d'alçada davant el rector en el termini d’un mes des de la publicació d’aquesta proposta al web de la Universitat Pompeu Fabra (https://www.upf.edu/web/personal/ofertes-pdi)

Publicació provisió de places:
21
abr.
2023
Ref.    
DTIC-LE-2022-25-
26

Places: 2

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: Enginyeria en Tecnologia i/o Física aplicada

Publicació provisió DOGC núm. 8900 de 21/04/2023