Convocatòria 2022-34

PDI laboral - Professorat Agregat

Tancat
Convocatòria 2022-34
Adscripció: Àrea de coneixement: Dret Mercantil. Perfil: Dret de la propietat industrial e intelꞏlectual i dret de la competència
Termini de sol·licituds: 16/01/2023
Data de publicació al web:
19
des.
2022
Ref. Descripció de la plaça Bases Comissió de Selecció
DRET-AG-TE2021-10

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Àrea de coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret de la propietat industrial e intelꞏlectual i dret de la competència

Resolució de la rectora de 17 de novembre de 2023 

(Publicada el 17 de novembre de 2023)

Fi del termini de presentació de sol·licituds:
16
gen.
2023

El termini s'inicia el 20 de desembre de 2022 fins el 16 de gener del 2023

 • Sol·licitud registre electrònic (preferentment)
 • Sol·licitud registre presencialment

(Per consultes relacionades, adreceu-vos al Centre d'Atenció a l'Usuari:)

Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos:
23
gen.
2023
Ref.    
DRET-AG-TE2021-10

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Àrea de coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret de la propietat industrial e intelꞏlectual i dret de la competència

Resolució llistes provisionals d'admesos i exclosos

Termini de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos:
06
feb.
2023
 • Sol·licitud d'esmena

(Per consultes relacionades, adreceu-vos al Centre d'Atenció a l'Usuari: )

Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos:
10
feb.
2023
Ref.    
DRET-AG-TE2021-10

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Àrea de coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret de la propietat industrial e intelꞏlectual i dret de la competència

Resolució de llistes definitives d'admesos i exclosos

(Per consultes relacionades, adreceu-vos al Centre d'Atenció a l'Usuari: )

Constitució de la Comissió de Selecció i Acte de presentació dels candidats:
29
nov.
2023
  Data Hora Idioma Lloc Adreça
Constitució de la Comisió de Selecció 29 de novembre 2023 10.30 h La comissió de selecció ha indicat que la presentació de la documentació en l'acte de presentació i l'exposició oral sigui en castellà. Auditori Mercè Rodoreda (23.S05)

Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Acte de presentació dels candidats 29 de novembre 2023 11.00 h

Auditori Mercè Rodoreda (23.S05)

Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Publicació proposta de provisió:
14
des.
2023
Ref.   Candidata
DRET-AG-TE2021-10

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Àrea de coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret de la propietat industrial e intelꞏlectual i dret de la competència

Aurea Suñol Lucea

Contra aquesta proposta de provisió els interessats poden presentar recurs d'alçada davant la rectora en el termini d’un mes des de la publicació d’aquesta proposta a la web de la Universitat Pompeu Fabra (https://www.upf.edu/web/personal/ofertes-pdi) 

Publicació provisió de places:
26
gen.
2024
Ref.   Provisió
DRET-AG-TE2021-10

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Àrea de coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret de la propietat industrial e intelꞏlectual i dret de la competència

Publicació Provisió DOGC núm. 9088 de 26/01/2024