Convocatòria 2022-29

PDI laboral - Professor Agregat

Obert
Convocatòria 2022-29
Adscripció: Àrea de coneixement: Teoria del Senyal i Comunicacions. Perfil: Biomedical Engineering, Computational Biomechanics and Mechanobiology
Termini de sol·licituds: 09/09/2022
Data de publicació al web:
15
jul.
2022
Ref.    
DTIC-AGRyCTR2022-19

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Àrea de coneixement: Teoria del Senyal i Comunicacions
 • Perfil: Biomedical Engineering, Computational Biomechanics and Mechanobiology
   

Aquesta plaça està reservada per a la contractació de personal investigador doctor que hagi finalitzat el programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

Comissió de Selecció

Fi del termini de presentació de sol·licituds:
09
set.
2022

El termini s'inicia el 18 de juliol fins el 9 de setembre del 2022

 • Sol·licitud registre electrònic (preferentment)
 • Sol·licitud registre presencialment

(Per consultes relacionades, adreceu-vos al Centre d'Atenció a l'Usuari:)

Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos:
16
set.
2022
Ref.    
DTIC-AGRyCTR2022-
19

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Àrea de coneixement: Teoria del Senyal i Comunicacions
 • Perfil: Biomedical Engineering, Computational Biomechanics and Mechanobiology
   

Aquesta plaça està reservada per a la contractació de personal investigador doctor que hagi finalitzat el programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

Resolució llistes provisionals d'admesos i exclosos

Termini de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos:
03
oct.
2022
 • Sol·licitud d'esmena

(Per consultes relacionades, adreceu-vos al Centre d'Atenció a l'Usuari: )

Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos:
07
oct.
2022
Ref.    
DTIC-AGRyCTR2022-
19

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Àrea de coneixement: Teoria del Senyal i Comunicacions
 • Perfil: Biomedical Engineering, Computational Biomechanics and Mechanobiology
   

Aquesta plaça està reservada per a la contractació de personal investigador doctor que hagi finalitzat el programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

Resolució llistes definitives d'admesos i exclosos

Constitució de la Comissió de Selecció i Acte de presentació dels candidats:
17
nov.
2022
  Data Hora Idioma Lloc Adreça
Constitució de la Comisió de Selecció 17 de novembre del 2022 10:30h La comissió de selecció ha indicat que la presentació de la documentació en l'acte de presentació i l'exposició oral sigui en anglès. Sala 55.309

 Carrer de Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona

Acte de presentació dels candidats 17 de novembre del 2022 10.45h

Sala 55.309

Carrer de Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona

Publicació proposta de provisió:
25
nov.
2022
Ref.   Candidat
DTIC-AGRyCTR2022-
19

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Àrea de coneixement: Teoria del Senyal i Comunicacions
 • Perfil: Biomedical Engineering, Computational Biomechanics and Mechanobiology
   

Jérôme Bernard Noailly

 

Contra aquesta proposta de provisió els interessats poden presentar recurs d'alçada davant el rector en el termini d’un mes des de la publicació d’aquesta proposta a la web de la Universitat Pompeu Fabra (https://www.upf.edu/web/personal/ofertes-pdi) 

Publicació provisió de places:
19
gen.
2023
Ref.    
DTIC-AGRyCTR2022-
19

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Àrea de coneixement: Teoria del Senyal i Comunicacions
 • Perfil: Biomedical Engineering, Computational Biomechanics and Mechanobiology
   

Publicació Resolució de Provisió DOGC núm. 8836 de 19/01/2023