Convocatòria 2022_15

PDI laboral - Professor Associat

Tancat
Convocatòria 2022_15
Termini de sol·licituds: 02/05/2022
Data de publicació al web:
21
abr.
2022
Fi del termini de presentació de sol·licituds:
02
maig
2022

El termini s'inicia el 22 d'abril i finalitza el 2 de maig de 2022

  • Sol·licitud registre electrònic (preferentment)
  • Sol·licitud registre presencialment

(Per consultes relacionades, adreceu-vos al Centre d'Atenció a l'Usuari: )

Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos:
17
maig
2022
Termini de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos
31
maig
2022
  • Sol·licitud d'esmena

(Per consultes relacionades, adreceu-vos al Centre d'Atenció a l'Usuari: )

Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos:
03
juny
2022
Publicació de proposta de provisió de places:
29
juny
2022

Contra aquesta proposta de provisió els interessats poden presentar recurs d'alçada davant el rector en el termini d’un mes des de la publicació d’aquesta proposta a la web de la Universitat Pompeu Fabra (https://www.upf.edu/web/personal/ofertes-pdi

(Per consultes relacionades, adreceu-vos al Centre d'Atenció a l'Usuari: )

Publicació provisió de places:
05
ag.
2022

(Per consultes relacionades, adreceu-vos al Centre d'Atenció a l'Usuari: )