Convocatòria 2020_1

PDI Serra Húnter

Tancat
Places: 1
Termini de presentació sol·licituds: 24/02/2020
Programa Serra Húnter 2019

Places

Ref.  
UPF-AG-8040

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: Dret Internacional Públic / International Public Law 
 • Categoria: Professor Agregat / Associate professor

 

Termini de presentació de sol·licituds
24
feb.
2020
Llista provisional d'admesos/exclosos
09
març
2020

Llistes provisionals d'admesos i exclosos

Ref. Places  
UPF-AG-8040

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: International Public Law
 • Categoria: Professor Agregat / Associate professor
Llista provisional
AVÍS: Els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs
14
març
2020

Arran de l'aprovació pel Govern de l'Estat del Reial Decret 463/20 del 14 de Març de declaració de l’estat d’alarma  (BOE núm. 67, de 14/3/2020) s'ha decretat la suspensió dels terminis administratius (Disposició addicional 3a del RD)

Termini de reclamacions a la llista provisional
23
març
2020
Publicació llista definitiva d'admesos/exclosos
27
març
2020
AVÍS: Represa dels terminis administatius
27
maig
2020
AVÍS: d'acord amb el que estableix el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, amb efectes des de l'1 de juny de 2020, es derogarà la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius. Des d'aquesta mateixa data, el còmput dels terminis que hagin estat suspesos es reprendrà. Atès que el dia 1 de juny és festiu a Barcelona, els efectes pels procediments administratius de la UPF seran des del 2 de juny. El termini de reclamacions a la llista provisional finalitza el dia 9 de juny.
Nou termini de reclamacions a la llista provisional
09
juny
2020
Llista definitiva d'admesos/exclosos
12
juny
2020

Llista defintiva d'admesos i exclosos

Ref. Places  
UPF-AG-8040

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: International Public Law
 • Categoria: Professor Agregat / Associate professor
Llista definitiva
Constitució de la Comissió de Selecció
19
juny
2020
Anunci de la Comissió de Selecció i publicació dels criteris de valoració dels candidats
23
juny
2020
Publicació calendari d'actuació segona fase
17
jul.
2020
Proposta de provisió UPF-AG-8040
14
set.
2020
Ref. Places Candidata
UPF-AG-8040

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: International Public Law
 • Categoria: Professor Agregat / Associate professor
 • Silvia Morgades Gil
Contra la proposta de provisió de la Comissió de Selecció els interessats poden presentar recurs d'alçada davant el rector en el termini d'un mes des de la publicació d’aquesta proposta a la web de la Universitat: https://www.upf.edu/web/personal/ofertes-pdi
Termini presentació al·legacions a la proposta de provisió UPF-AG-8040
13
oct.
2020
Provisió de la plaça UPF-AG-8040
19
oct.
2020
Publicació provisió de la plaça UPF-AG-8040 DOGC
29
oct.
2020