Convocatòria 7/2018

PDI laboral - Professor Associat

Tancat
Places: 16
Termini de presentació sol·licituds: 25/10/2018
Convocatòria 7/2018
02
oct.
2018
Places del Departament de Dret

Departament de Dret

 
Ref. Places Informació Addicional
14DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Civil
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2

Horari de tarda. Es valorarà que el candidat tingui coneixements i experiència professional en mediació,

negociació i arbitratge en l'àmbit del dret privat.

15DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Civil
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari de tarda. Es donarà preferència a candidats que hagin exercit o exerceixin com a jutges o magistrats en l'àmbit de dret privat i es valorarà el doctorat en dret i l’experiència docent prèvia.
16DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Relacions Internacionals
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

 

 

És valorarà nivell de formació: ser doctor. Formació o experiència relativa a seguretat i conflictes internacionals. Docència en anglès. Flexibilitat horària.

17DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Relacions Internacionals
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
És valorarà nivell de formació: ser doctor. Formació o experiència relativa a l'economia política internacional. Formació o experiència relativa a la regió Asia-Pacífico. Experiència docent en la impartició d'aquests àmbits temàtics. Docència en anglès. Flexibilitat horària.
18DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Dret de la Unió Europea - Integració Europea - Dret de la Integració.
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
És valorarà nivell de formació: ser doctor. Experiència docent en la impartició dels ambits en Dret de la Unió Europea. Integració Europea. Dret de la Integració. Docència en anglès. Horari Tarda
19DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Dret Internacional dels Drets Humans - Dret Internacional Humanitari
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
És valorarà nivell de formació: ser doctor Formació o experiència pràctica en la protecció internacional dels humans. Experiència docent en la impartició d'aquests àmbits temàtics. Docència en anglès. Horari de tarda
20DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Dret penal - part especial
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari de matí. Es valorarà: experiència docent prèvia ben valorada per alumnes.
21DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Criminologia - Programes de prevenció i tractament de la delinqüència
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Disponibilitat horària matins. Es valorarà en especial experiència docent, pràctica en la matèria, doctorat, estudis de grau o postgrau en Criminologia. I també coneixements acreditats d’anglès
22DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Criminologia - Migracions i Sistema Penal 
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Disponibilitat horari matins. Es valorarà en especial experiència docent, pràctica en la matèria, doctorat, estudis de grau o postgrau en Criminologia. I també coneixements acreditats d'anglès
23DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret Mercantil - Dret Bancari
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari tardes. Es valorarà provada experiència pràctica en l'assessorament en matèria regulatòria del mercats financers, així com a empreses i entitats financeres. Així mateix també es valorarà l'experiència docent prèvia.
24DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari de matí i tarda. Es valorarà: provada experiència docent en matèria de Dret Mercantil, en particular en Part General, Dret Societari, Dret de Contractes, així com en Dret Concursal,
25DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret Mercantil - Dret Concursal
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari matins. Provada experiència pràctica en l'assessorament de procediments d' insolvència, així como en transaccions i reestructuracions en el context d'insolvències. Així mateix, es valorarà l'experiència docent prèvia.
26DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret Mercantil - Dret de les Noves Tecnologies
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari migdia. Provada experiència pràctica en l'assessorament en matèria de protecció de dades, contractes tecnològics, comerç electrònic i serveis de la societat de la informació, així com en matèria de propietat intel·lectual i industrial. Així mateix també es valorarà l'experiència docent prèvia.
27DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Financer i Tributari
 • Perfil: Dret Financer
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3

Disponibilitat en horari de matí. Es requereix Llicenciatura o Grau en Dret i formació de postgrau en Dret financer i tributari. També es requereix experiència prèvia en la docència universitària en matèria de Dret Financer i Tributari. Es valorarà que sigui advocat/da en exercici i que tingui experiència professional en l’Administració pública. Anglès avançat.

28DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Relacions Internacionals
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
Formació o experiència relativa a les institucions i polítiques de la Unió Europea. Experiència docent en la impartició d'aquest àmbit temàtic. Docència en castellà i en anglès. Flexibilitat horària.
29DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Dret de la Unió Europea - Dret Internacional del Medi Ambient
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
Experiència docent en la impartició dels àmbits Dret de la Unió Europea i Dret Internacional del Medi Ambient. Docència en castellà o català. Horari de tarda.
Termini de presentació de sol·licituds
25
oct.
2018
Llistes provisionals d'admesos i exclosos

Departament de Dret

Ref. Places Informació Addicional  
14DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Civil
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2

Horari de tarda. Es valorarà que el candidat tingui coneixements i experiència professional en mediació,

negociació i arbitratge en l'àmbit del dret privat.

Llista provisional
15DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Civil
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari de tarda. Es donarà preferència a candidats que hagin exercit o exerceixin com a jutges o magistrats en l'àmbit de dret privat i es valorarà el doctorat en dret i l’experiència docent prèvia. Llista provisional
16DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Relacions Internacionals
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

 

 

És valorarà nivell de formació: ser doctor. Formació o experiència relativa a seguretat i conflictes internacionals. Docència en anglès. Flexibilitat horària.

Llista provisional
17DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Relacions Internacionals
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
És valorarà nivell de formació: ser doctor. Formació o experiència relativa a l'economia política internacional. Formació o experiència relativa a la regió Asia-Pacífico. Experiència docent en la impartició d'aquests àmbits temàtics. Docència en anglès. Flexibilitat horària. Llista provisional
18DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Dret de la Unió Europea - Integració Europea - Dret de la Integració.
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
És valorarà nivell de formació: ser doctor. Experiència docent en la impartició dels ambits en Dret de la Unió Europea. Integració Europea. Dret de la Integració. Docència en anglès. Horari Tarda Llista provisional
19DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Dret Internacional dels Drets Humans - Dret Internacional Humanitari
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
És valorarà nivell de formació: ser doctor Formació o experiència pràctica en la protecció internacional dels humans. Experiència docent en la impartició d'aquests àmbits temàtics. Docència en anglès. Horari de tarda Llista provisional
20DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Dret penal - part especial
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari de matí. Es valorarà: experiència docent prèvia ben valorada per alumnes. Llista provisional
21DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Criminologia - Programes de prevenció i tractament de la delinqüència
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Disponibilitat horària matins. Es valorarà en especial experiència docent, pràctica en la matèria, doctorat, estudis de grau o postgrau en Criminologia. I també coneixements acreditats d’anglès Llista provisional
22DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Criminologia - Migracions i Sistema Penal 
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Disponibilitat horari matins. Es valorarà en especial experiència docent, pràctica en la matèria, doctorat, estudis de grau o postgrau en Criminologia. I també coneixements acreditats d'anglès Llista provisional
23DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret Mercantil - Dret Bancari
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari tardes. Es valorarà provada experiència pràctica en l'assessorament en matèria regulatòria del mercats financers, així com a empreses i entitats financeres. Així mateix també es valorarà l'experiència docent prèvia. Llista provisional
24DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari de matí i tarda. Es valorarà: provada experiència docent en matèria de Dret Mercantil, en particular en Part General, Dret Societari, Dret de Contractes, així com en Dret Concursal, Llista provisional
25DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret Mercantil - Dret Concursal
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari matins. Provada experiència pràctica en l'assessorament de procediments d' insolvència, així como en transaccions i reestructuracions en el context d'insolvències. Així mateix, es valorarà l'experiència docent prèvia. Llista provisional
26DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret Mercantil - Dret de les Noves Tecnologies
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari migdia. Provada experiència pràctica en l'assessorament en matèria de protecció de dades, contractes tecnològics, comerç electrònic i serveis de la societat de la informació, així com en matèria de propietat intel·lectual i industrial. Així mateix també es valorarà l'experiència docent prèvia. Llista provisional
27DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Financer i Tributari
 • Perfil: Dret Financer
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3

Disponibilitat en horari de matí. Es requereix Llicenciatura o Grau en Dret i formació de postgrau en Dret financer i tributari. També es requereix experiència prèvia en la docència universitària en matèria de Dret Financer i Tributari. Es valorarà que sigui advocat/da en exercici i que tingui experiència professional en l’Administració pública. Anglès avançat.

Llista provisional
28DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Relacions Internacionals
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
Formació o experiència relativa a les institucions i polítiques de la Unió Europea. Experiència docent en la impartició d'aquest àmbit temàtic. Docència en castellà i en anglès. Flexibilitat horària. Llista provisional
29DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Dret de la Unió Europea - Dret Internacional del Medi Ambient
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
Experiència docent en la impartició dels àmbits Dret de la Unió Europea i Dret Internacional del Medi Ambient. Docència en castellà o català. Horari de tarda. Llista provisional
Termini de reclamacions a la llista provisional
21
nov.
2018
Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos
23
nov.
2018
Llistes definitives d'admesos i exclosos

Departament de Dret

Ref. Places Informació Addicional  
14DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Civil
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2

Horari de tarda. Es valorarà que el candidat tingui coneixements i experiència professional en mediació,

negociació i arbitratge en l'àmbit del dret privat.

Llista definitiva
15DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Civil
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari de tarda. Es donarà preferència a candidats que hagin exercit o exerceixin com a jutges o magistrats en l'àmbit de dret privat i es valorarà el doctorat en dret i l’experiència docent prèvia. Llista definitiva
16DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Relacions Internacionals
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

 

 

És valorarà nivell de formació: ser doctor. Formació o experiència relativa a seguretat i conflictes internacionals. Docència en anglès. Flexibilitat horària.

Llista definitiva
17DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Relacions Internacionals
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
És valorarà nivell de formació: ser doctor. Formació o experiència relativa a l'economia política internacional. Formació o experiència relativa a la regió Asia-Pacífico. Experiència docent en la impartició d'aquests àmbits temàtics. Docència en anglès. Flexibilitat horària. Llista definitiva
18DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Dret de la Unió Europea - Integració Europea - Dret de la Integració.
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
És valorarà nivell de formació: ser doctor. Experiència docent en la impartició dels ambits en Dret de la Unió Europea. Integració Europea. Dret de la Integració. Docència en anglès. Horari Tarda Llista definitiva
19DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Dret Internacional dels Drets Humans - Dret Internacional Humanitari
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
És valorarà nivell de formació: ser doctor Formació o experiència pràctica en la protecció internacional dels humans. Experiència docent en la impartició d'aquests àmbits temàtics. Docència en anglès. Horari de tarda Llista definitiva
20DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Dret penal - part especial
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari de matí. Es valorarà: experiència docent prèvia ben valorada per alumnes. Llista definitiva
21DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Criminologia - Programes de prevenció i tractament de la delinqüència
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Disponibilitat horària matins. Es valorarà en especial experiència docent, pràctica en la matèria, doctorat, estudis de grau o postgrau en Criminologia. I també coneixements acreditats d’anglès Llista definitiva
22DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Criminologia - Migracions i Sistema Penal 
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Disponibilitat horari matins. Es valorarà en especial experiència docent, pràctica en la matèria, doctorat, estudis de grau o postgrau en Criminologia. I també coneixements acreditats d'anglès Llista definitiva
23DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret Mercantil - Dret Bancari
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari tardes. Es valorarà provada experiència pràctica en l'assessorament en matèria regulatòria del mercats financers, així com a empreses i entitats financeres. Així mateix també es valorarà l'experiència docent prèvia. Llista definitiva
24DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari de matí i tarda. Es valorarà: provada experiència docent en matèria de Dret Mercantil, en particular en Part General, Dret Societari, Dret de Contractes, així com en Dret Concursal, Llista definitiva
25DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret Mercantil - Dret Concursal
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari matins. Provada experiència pràctica en l'assessorament de procediments d' insolvència, així como en transaccions i reestructuracions en el context d'insolvències. Així mateix, es valorarà l'experiència docent prèvia. Llista definitiva
26DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret Mercantil - Dret de les Noves Tecnologies
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
Horari migdia. Provada experiència pràctica en l'assessorament en matèria de protecció de dades, contractes tecnològics, comerç electrònic i serveis de la societat de la informació, així com en matèria de propietat intel·lectual i industrial. Així mateix també es valorarà l'experiència docent prèvia. Llista definitiva
27DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Financer i Tributari
 • Perfil: Dret Financer
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3

Disponibilitat en horari de matí. Es requereix Llicenciatura o Grau en Dret i formació de postgrau en Dret financer i tributari. També es requereix experiència prèvia en la docència universitària en matèria de Dret Financer i Tributari. Es valorarà que sigui advocat/da en exercici i que tingui experiència professional en l’Administració pública. Anglès avançat.

Llista definitiva
28DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Relacions Internacionals
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
Formació o experiència relativa a les institucions i polítiques de la Unió Europea. Experiència docent en la impartició d'aquest àmbit temàtic. Docència en castellà i en anglès. Flexibilitat horària. Llista definitiva
29DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Dret de la Unió Europea - Dret Internacional del Medi Ambient
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
Experiència docent en la impartició dels àmbits Dret de la Unió Europea i Dret Internacional del Medi Ambient. Docència en castellà o català. Horari de tarda. Llista definitiva
Publicació resultats

Departament de Dret

Ref. Places    
14DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Civil
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2

 

relació

 

VALENTÍ VIDAL, ORIOL

15DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Civil
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3

 

relació

LLOBET AGUADO, JOSEP
16DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Relacions Internacionals
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

 

relació

 

RODRÍGUEZ PÉREZ, ADRIAN
17DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Relacions Internacionals
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació NICHOLLS, DANIEL HYWEL
18DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Dret de la Unió Europea - Integració Europea - Dret de la Integració.
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
------ VACANT
19DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Dret Internacional dels Drets Humans - Dret Internacional Humanitari
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
relació CALVET MARTÍNEZ, ELISENDA
20DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Dret penal - part especial
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
relació GOENA VIVES, MARIA BEATRIZ
21DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Criminologia - Programes de prevenció i tractament de la delinqüència
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
------ VACANT
22DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Criminologia - Migracions i Sistema Penal 
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
relació FERNÁNDEZ BESSA, CRISTINA
23DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret Mercantil - Dret Bancari
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
relació BAGARÍA MATEOS, EDUARDO
24DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
relació CASTAÑER CODINA, JOAQUIM
25DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret Mercantil - Dret Concursal
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
relació MERCEDES MARTIN, VICTOR
26DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret Mercantil - Dret de les Noves Tecnologies
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
relació MARTINEZ PORTILLO, RAFAEL ANTONIO
27DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Financer i Tributari
 • Perfil: Dret Financer
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3

relació

HERNANDEZ VELASCO, MONTSERRAT
28DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Relacions Internacionals
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
------ VACANT
29DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Dret de la Unió Europea - Dret Internacional del Medi Ambient
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
relació GABARRÓ CISTARÉ, ALEXANDRA
Provisió de les places
14
des.
2018

Departament de Dret

Ref. Places  
14DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Civil
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2

 

VALENTÍ VIDAL, ORIOL

15DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Civil
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
LLOBET AGUADO, JOSEP
16DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Relacions Internacionals
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
RODRÍGUEZ PÉREZ, ADRIAN
17DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Relacions Internacionals
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
NICHOLLS, DANIEL HYWEL
18DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Dret de la Unió Europea - Integració Europea - Dret de la Integració.
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
VACANT
19DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Dret Internacional dels Drets Humans - Dret Internacional Humanitari
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
CALVET MARTÍNEZ, ELISENDA
20DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Dret penal - part especial
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
GOENA VIVES, MARIA BEATRIZ
21DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Criminologia - Programes de prevenció i tractament de la delinqüència
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
VACANT
22DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Criminologia - Migracions i Sistema Penal 
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
FERNÁNDEZ BESSA, CRISTINA
23DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret Mercantil - Dret Bancari
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
BAGARÍA MATEOS, EDUARDO
24DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
CASTAÑER CODINA, JOAQUIM
25DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret Mercantil - Dret Concursal
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
MERCEDES MARTIN, VICTOR
26DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Mercantil
 • Perfil: Dret Mercantil - Dret de les Noves Tecnologies
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
MARTINEZ PORTILLO, RAFAEL ANTONIO
27DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Financer i Tributari
 • Perfil: Dret Financer
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 3
HERNANDEZ VELASCO, MONTSERRAT
28DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Relacions Internacionals
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
VACANT
29DR/AS

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Dret de la Unió Europea - Dret Internacional del Medi Ambient
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
GABARRÓ CISTARÉ, ALEXANDRA