Convocatòria 5/2018

PDI laboral - Professor Agregat

Tancat
Places: 8
Termini de presentació sol·licituds: 12/09/2018
Convocatòria 5/2018

Places

 Ref.

 DEPARTAMENT

 

1CP/AG

Places: 1

 • Departament:Ciències Polítiques i Socials
 • Perfil:Política Comparada: Règims Dictatorials i Democratització

 

Comissió de Selecció 

2CP/AG

Places: 1

 • Departament: Ciències Polítiques i Socials
 • Perfil: Actors i Institucions Polítiques, Gènere i Política

 

Comissió de Selecció

3DR/AG

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: Dret Civil

 

Comissió de Selecció

4DR/AG

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: Dret Penal

Aquesta plaça està reservada per la contractació de personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3

 

 

Comissió de Selecció
 

5EE/AG

Places: 1

 • Departament: Economia i Empresa
 • Àrea de Coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats
 • Perfil: Psicologia Social, Comportament del Consumidor, Investigació de Mercats

 

Comissió de Selecció

6HU/AG

Places: 1

 • Departament: Humanitats
 • Perfil: Literatura Catalana: Literatura comparada i estudis culturals catalans

 

Comissió de Selecció

7TIC/AG

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: AI & Reinforcement Learning 

 

Comissió de Selecció

8TIC/AG

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: Mathematical neuroscience 

 

Comissió de Selecció

 • Model de sol·licitud
Termini presentació de sol·licituds
12
set.
2018
Llistes provisionals d'admesos i exclosos
19
set.
2018

Places

 Ref.

 DEPARTAMENT

 

1CP/AG

Places: 1

 • Departament:Ciències Polítiques i Socials
 • Perfil:Política Comparada: Règims Dictatorials i Democratització

 

Llista provisional 

2CP/AG

Places: 1

 • Departament: Ciències Polítiques i Socials
 • Perfil: Actors i Institucions Polítiques, Gènere i Política

 

Llista provisional

3DR/AG

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: Dret Civil

 

Llista provisional

4DR/AG

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: Dret Penal

Aquesta plaça està reservada per la contractació de personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3

 

 

Llista provisional

5EE/AG

Places: 1

 • Departament: Economia i Empresa
 • Àrea de Coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats
 • Perfil: Psicologia Social, Comportament del Consumidor, Investigació de Mercats

 

Llista provisional

6HU/AG

Places: 1

 • Departament: Humanitats
 • Perfil: Literatura Catalana: Literatura comparada i estudis culturals catalans

 

Llista provisional

7TIC/AG

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: AI & Reinforcement Learning 

 

Llista provisional

8TIC/AG

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: Mathematical neuroscience 

 

Llista provisional

Termini de reclamacions a la llista provisional
04
oct.
2018
Publicació llista definitiva d'admesos i exclosos
09
oct.
2018
Llistes definitives d'admesos i exclosos
09
oct.
2018
 • Places

 

Places

 Ref.

 DEPARTAMENT

 

1CP/AG

Places: 1

 • Departament:Ciències Polítiques i Socials
 • Perfil:Política Comparada: Règims Dictatorials i Democratització

 

Llista definitiva

2CP/AG

Places: 1

 • Departament: Ciències Polítiques i Socials
 • Perfil: Actors i Institucions Polítiques, Gènere i Política

 

Llista definitiva

3DR/AG

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: Dret Civil

 

Llista definitiva 

4DR/AG

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: Dret Penal

Aquesta plaça està reservada per la contractació de personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3

 

Llista definitiva

 

5EE/AG

Places: 1

 • Departament: Economia i Empresa
 • Àrea de Coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats
 • Perfil: Psicologia Social, Comportament del Consumidor, Investigació de Mercats

 

Llista definitiva

 

6HU/AG

Places: 1

 • Departament: Humanitats
 • Perfil: Literatura Catalana: Literatura comparada i estudis culturals catalans

 

 Llista definitiva

7TIC/AG

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: AI & Reinforcement Learning 

 

Llista definitiva 

8TIC/AG

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: Mathematical neuroscience 

 

Llista definitiva

Constitució de la Comissió de Selecció i Acte de presentació dels candidats
19
oct.
2018

Places

 Ref.

 DEPARTAMENT

 

1CP/AG

Places: 1

 • Departament:Ciències Polítiques i Socials
 • Perfil:Política Comparada: Règims Dictatorials i Democratització

 

Acte Constitució i Presentació

2CP/AG

Places: 1

 • Departament: Ciències Polítiques i Socials
 • Perfil: Actors i Institucions Polítiques, Gènere i Política

 

Acte Constitució i Presentació

3DR/AG

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: Dret Civil

 

Acte Constitució i Presentació

4DR/AG

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: Dret Penal

Aquesta plaça està reservada per la contractació de personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3

 

 

Acte Constitució i Presentació

5EE/AG

Places: 1

 • Departament: Economia i Empresa
 • Àrea de Coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats
 • Perfil: Psicologia Social, Comportament del Consumidor, Investigació de Mercats

 

Acte Constitució i Presentació

6HU/AG

Places: 1

 • Departament: Humanitats
 • Perfil: Literatura Catalana: Literatura comparada i estudis culturals catalans

 

Acte Constitució i Presentació

7TIC/AG

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: AI & Reinforcement Learning 

 

Acte Constitució i Presentació

8TIC/AG

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: Mathematical neuroscience 

 

Acte Constitució i Presentació

Proposta de Provisió

Places

 Ref.

 DEPARTAMENT

 

1CP/AG

Places: 1

 • Departament:Ciències Polítiques i Socials
 • Perfil:Política Comparada: Règims Dictatorials i Democratització

 

Proposta de Provisió

Annex

2CP/AG

Places: 1

 • Departament: Ciències Polítiques i Socials
 • Perfil: Actors i Institucions Polítiques, Gènere i Política

 

Proposta de Provisió

Annex

3DR/AG

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: Dret Civil

 

Proposta de Provisió

Annex

4DR/AG

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: Dret Penal

Aquesta plaça està reservada per la contractació de personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3

 

 

Proposta de Provisió

Annex

 

 

5EE/AG

Places: 1

 • Departament: Economia i Empresa
 • Àrea de Coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats
 • Perfil: Psicologia Social, Comportament del Consumidor, Investigació de Mercats

 

Proposta de Provisió

Annex

 

6HU/AG

Places: 1

 • Departament: Humanitats
 • Perfil: Literatura Catalana: Literatura comparada i estudis culturals catalans

 

Proposta de Provisió

Annex

7TIC/AG

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: AI & Reinforcement Learning 

 

Proposta de Provisió

Annex

8TIC/AG

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: Mathematical neuroscience 

 

Proposta de Provisió

Annex

 

Provisió de Places

Places

 Ref.

 DEPARTAMENT

 

1CP/AG

Places: 1

 • Departament:Ciències Polítiques i Socials
 • Perfil:Política Comparada: Règims Dictatorials i Democratització

 

Provisió

 

2CP/AG

Places: 1

 • Departament: Ciències Polítiques i Socials
 • Perfil: Actors i Institucions Polítiques, Gènere i Política

 

Provisió

 

3DR/AG

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: Dret Civil

 

Provisió

 

4DR/AG

Places: 1

 • Departament: Dret
 • Perfil: Dret Penal

Aquesta plaça està reservada per la contractació de personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3

 

 

Provisió

 

 

 

5EE/AG

Places: 1

 • Departament: Economia i Empresa
 • Àrea de Coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats
 • Perfil: Psicologia Social, Comportament del Consumidor, Investigació de Mercats

 

Provisió

 

 

6HU/AG

Places: 1

 • Departament: Humanitats
 • Perfil: Literatura Catalana: Literatura comparada i estudis culturals catalans

 

Provisió

 

7TIC/AG

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: AI & Reinforcement Learning 

 

Provisió

 

8TIC/AG

Places: 1

 • Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Perfil: Mathematical neuroscience 

 

Provisió