Convocatòria 2/2018

PDI laboral - Professor Associat

Tancat
Places: 80
Termini de presentació sol·licituds: 14/05/2018
Convocatòria 2/2018
24
abr.
2018
Places Ciències Experimentals i de la Salut

Departament: Ciències Experimentals i de la Salut

Ref. Places Informació addicional
1CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Anàlisi Matemàtica
 • Perfil: Ciència de la Complexitat / Modelat de Malalties Complexes
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
El professor haurà de tenir coneixement de les eines matemàtiques i computacionals de biologia de sistemes (dinàmica no-lineal, teoria de bifurcacions, transicions de fase i simulació de sistemes dinàmics). En particular, es requereix coneixement de models de càncer i malalties infeccioses, així com familiaritat amb les eines de xarxes complexes. Es valorarà l'experiència docent i la recerca en aquests camps.
2CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Anatomia Patològica
 • Perfil: Histologia Humana 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Metge especialista en Anatomia Patològica. Doctor en Medicina. ES valorarà l'experiència docent en Citologia i Histologia i en Anatomia Patològica. 
3CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
 • Perfil: Biologia Cel·lular / Biologia Molecular de la Cèl·lula 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llicenciat/da o graduat/da i doctorat en ciències biològiques o biomèdiques. Especialització en biologia cel·lular, amb experiència en tècniques de laboratori relacionades amb el cultiu cel·lular, específicament cèl·lules d'origen muscular animal i humà. Coneixement de tècniques d'histologia i immuno-histoquímica. Es valorarà l'experiència docent en pràctiques de l'àmbit de les ciències de la salut. 
4CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil: Microscopia i diagnòstic per la imatge 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
a docència se centrarà en l'anàlisi i el diagnòstic per la imatge, amb especial èmfasi en la imatge de microscopia a nivell cel·lular. Es valoraran els coneixement tècnics de microscopia, així com l'experiència prèvia en docència dins aquest àmbit. Es valorarà el grau de doctor en el camp de les ciències de la salut i de la vida.
5CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Perfil: Comunicació Científica / Recerca responsable i comunicació científica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llicenciat/da o graduat/da en ciències biològiques. Es valorarà especialment la formació en societat del coneixement i l'experiència i formació en tècniques de recerca qualitativa. Es requereix experiència docent prèvia en l'àmbit de la comunicació científica i en el camp de la investigació i la innovació responsables.
6CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Fisiologia
 • Perfil: Fisiologia Humana
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llicenciat/da o graduat/da en estudis de Ciències biològiques o biomèdiques, Enginyeria, Farmàcia o Medicina. Especialització en Fisiologia, amb experiència en tècniques de laboratori relacionades amb el cultiu cel·lular i en electrofisiologia. Coneixements de diversos sistemes (sistema nerviós, respiratori, digestiu, cardiovascular i endocrí). Es valorarà l'experiència docent acreditada en àmbit de les Ciències de la Salut. 
7CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Perfil: Informàtica Biomèdica. Història Clínica Electrònica (IMASIS)
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Disposar de llarga experiència en el registre de codificacions CIE9 i CIE10 en l'àmbit hospitalari i específicament en la implantació i gestió de la Història Clínica Electrònica IMASIS. Experiència en l'explotació d'informació de la HCE. Idiomes: castellà, català.
8CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina
 • Perfil: Neurociències: de la Ciència Bàsica al Pacient
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Metge, doctor en medicina, especialista en neurologia, amb experiència clínica i de recerca en demències. 
9CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Mesura de l'Exposició i el Risc
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Definició de risc, avaluació de riscos per a la salut i presa de decisions basada en la ciència. Avaluació "Quantitativa" i "Qualitativa" dels riscos per a la salut. Comunicació i maneig del risc.
10CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Salut Laboral / Introducció al sistema de salut i seguretat laboral
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Prevenció de Riscos Laborals (3 especialitats: Seguretat en el Treball / ergonomia i psicosociologia / Higiene Industrial). Es valorarà l'experiència prèvia en docència. Experiència professional en l'àmbit de la Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals.
11CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Demografia, estadística i Epidemiologia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llicenciat/da o graduat/da en ciències biològiques o biomèdiques, màster i doctorat en l'àmbit de l'epidemiologia. Especialització en la recerca en Epidemiologia Ambiental. Es valorarà l'experiència docent en l'àmbit de la Bioestadística, l'Epidemiologia i la Medicina Comunitària.
12CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Microbiologia
 • Perfil: Medicina Integrada III
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Doctor/a en l'àmbit de la microbiologia, amb experiència en tècniques d'aprenentatge basat en problemes.
13CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Nutrició i Bromatologia
 • Perfil: Nutrició
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Diplomat/da, llicenciat/da o graduat/da en Nutrició Humana i Dietètica amb formació extensa en l'àrea de Seguretat Alimentària. Es valorarà que tingui Llicenciatura/Grau en Ciència i Tecnologia dels aliments i formació postgrau en l'àrea de Seguretat Alimentària. Experiència laboral en aquest àmbit sigui en empresa pública o privada. Disponibilitat horària: Matins i tardes durant el primer trimestre del curs acadèmic 18/19 (setembre a desembre). 

 

Places Ciències Polítiques i Socials

Departament: Ciències Polítiques i Socials

Ref. Places Informació addicional
14CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Actors i Institucions Polítiques
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Els candidats hauran de tenir en compte aquesta informació: Disponibilitat horaria per fer classes en horari de matí Les classes assignades podran ser de teoria o de seminaris Les classes s'hauran d'impatiran en català o castellà. 
15CP/AS 

Places: 1

 • Perfil: Administració Pública
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Els candidats hauran de tenir en compte aquesta informació: Disponibilitat horaria per fer classes en horari de matí Les classes assignades podran ser de teoria o de seminaris Les classes s'hauran d'impatiran en català o castellà. 
16CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Comunicació Política 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Els candidats hauran de tenir en compte aquesta informació: Disponibilitat horaria per fer classes en horari de matí Les classes assignades podran ser de teoria o de seminaris Les classes s'hauran d'impatiran en català o castellà. 
17CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Criminologia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Els candidats hauran de tenir en compte aquesta informació: Disponibilitat horaria per fer classes en horari de matí Les classes assignades podran ser de teoria o de seminaris Les classes s'hauran d'impatiran en català o castellà. 
18CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Teoria Política
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Els candidats hauran de tenir en compte aquesta informació: Disponibilitat horaria per fer classes en horari de matí Les classes assignades podran ser de teoria o de seminaris Les classes s'hauran d'impatiran en català o castellà. 
Places Comunicació

Departament: Comunicació

Ref. Places
19CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Coordinació de Taller de Treball de Fi Grau en Realització i Direcció 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
20CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Fonaments de la Realització Televisiva
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
21CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Taller de Projectes. Comunicació Publicitària 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
22CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Integrat de Periodisme. Disseny en premsa 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
23CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Taller Integrat de Periodisme. Redacció en premsa
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
24CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Taller Integrat de Periodisme. Taller de Televisió
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
25CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Teoria i Tècniques del Periodisme Imprès 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

 

Places Dret

Departament: Dret

Ref. Places Informació addicional   
26DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Administratiu
 • Perfil: Dret Administratiu
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Es valoraran les llicenciatures/graus en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració així com el doctorat en dret. Es valorarà l'experiència en docència i l'experiència i participació en projectes de recerca universitària. Horari: Matí i tarda (les classes assignades es poden desenvolupar entre les 9:00h. i les 19.30h.)
27DR/AS

Places: 2

 • Àrea de coneixement: Dret Administratiu
 • Perfil: Dret Administratiu
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llicenciat/da o graduat/da. Es valorarà el doctorat en Dret. Es valorarà l'experiència en la docència presencial i l'experiència i participació en projectes de recerca universitària, experiència en assessorament docent a Administracions Públiques i en formació per a funcionaris i càrrecs públics. Horari: Matí i tarda (les classes assignades es poden desenvolupar entre les 9:00h. i les 19.30h.) 
28DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Constitucional
 • Perfil: Dret Constitucional
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Es valorarà l'experiència docent en l'àmbit del Dret Constitucional. Horari tarda 
29DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Perfil: Negociació Col·lectiva i Dret Sindical 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llicenciat o graduat en dret. Els candidats hauran d'haver superat les oposicions a algun cos de funcionaris, preferentment inspector de treball o lletrat de l'administració laboral, i tenir notable experiència en processos de negociació col·lectiva, arbitratges i conciliacions laborals. Disponibilitat indistinta de matí i tarda, i idioma anglès a nivell mitjà o superior. Serà mèrit addicional tenir experiència docent prèvia. 
30DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Perfil: Dret Sancionador i Prevenció de Riscos Laborals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llicenciat o graduat en dret. Els candidats hauran d'haver superat les oposicions a algun cos de funcionaris, preferentment inspector de treball o lletrat de l'administració laboral, i tenir notable experiència en procediments sancionadors laborals, i de prevenció de riscos laborals. Disponibilitat indistinta de matí i tarda, i idioma anglès a nivell mitjà o superior. Serà mèrit addicional tenir experiència docent prèvia. 
31DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Eclesiàstic de l'Estat
 • Perfil: Dret Eclesiàstic i Dret Canònic  
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llicenciat/da o graduat/da, es valorarà el doctorat en dret. Es requereix professional de l'advocacia amb habilitació i experiència en el exercici en els Tribunals eclesiàstics i civils, en assumptes relacionats amb el dret matrimonial canònic, el dret de família i el dret eclesiàstic. Es valorarà l' experiència en la docència presencial i online, en matèries de dret eclesiàstic de l'Estat i de dret canònic. Disponibilitats matins/migdia 
32DR/AS 

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
 • Perfil: Dret Internacional Privat 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
 
33DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Teoria i historia de les Relacions Internacionals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llicenciat /da, graduat/graduada, es valorarà el doctorat en Relacions Internacionals. Imprescindible experiència docent en Teoria de les Relacions Internacionals i en Relacions Internacionals contemporànies. Es valorarà l'experiència docent en anglès.
34DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 
 • Perfil: Dret internacional públic 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llicenciat /da, graduat/graduada, es valorarà el doctorat en Dret. Tenir coneixements en Relacions Internacionals. Tenir capacitat per impartir classes en anglès. Es valorarà experiència en preparar grups per participar en Moot Courts. 
35DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Teoria de les Relacions Internacionals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llicenciat /da, graduat/graduada en Dret. Tenir coneixements en Relacions Internacionals o Seguretat Internacional. Es valorarà l'experiència docent, la capacitat d'impartir la docència en anglès i la capacitat per dinamitzar grups de seminaris. 
36DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Teoria i Història de les Relacions Internacionals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llicenciat /da, graduat/graduada en Dret. Tenir coneixements en Relacions Internacionals o Seguretat Internacional. Es valorarà l'experiència docent, la capacitat d'impartir la docència en anglès i la capacitat per dinamitzar grups de seminaris. 
37DR/AS

Places: 2

 • Àrea de coneixement: Dret Processal 
 • Perfil: Dret Processal Civil - Dret Processal Penal, i Execució Civil 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llicenciat/da o graduat/ada. Es valorarà Doctorat en Dret. Especialista en Dret Probatori i/o Dret Processal Comparat. Plena disponibilitat horària (mati/tarda). També es valorarà publicacions especialitzades recents, experiència docent en l'àmbit jurídic i conferències. 
38DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
 • Perfil: Teoria del Dret i Filosofia del Dret
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
 
Places Economia i Empresa

Departament: Economia i Empresa

Ref. Places Informació addicional    
39EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Economia Financera: Mercats i Productes Derivats
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Requisit anglès avançat
40EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Economia i Gestió Pública: Economia i Hisenda
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
 
41EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Introducció a la Microeconomia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
 
42EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Macroeconomia: Macroeconomia I 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Requisit anglès avançat 
43EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Macroeconomia: Macroeconomia II 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
 
44EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Producció i Logística: Jocs d'Empresa
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Requisit anglès avançat 
45EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Recursos Humans: Recursos Humans I 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Requisit anglès avançat 
Places Humanitats

Departament: Humanitats

Ref. Places Informació addicional
46HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Art del Barroc
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Primer Trimestre. Docència: matí. Requisits: Es valorarà experiència docent dins del sistema universitari i el títol de doctor/a. 
47HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Primer Trimestre. Docència: matí. Requisits: Es valorarà experiència docent dins del sistema universitari i el títol de doctor/a 
48HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Pensament Antic i Medieval
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Tercer Trimestre. Docència: matí. Requisits: formació específica en filosofia antiga i la seva recepció en la filosofia contemporània. Es valorarà experiència docent dins del sistema universitari i el títol de doctor/a 
49HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Pensament polític antic i medieval
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Tercer Trimestre. Docència: matí. Requisits: formació específica en filosofia antiga i la seva recepció en la filosofia contemporània. Es valorarà experiència docent dins del sistema universitari i el títol de doctor/a 
50HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Rus Nivell I, nivell II i nivell III 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Primer, segon i tercer trimestre. Horari tarda 14.30-16.30, idioma: anglès. Requisits: mínim c1 anglès. Es valorarà experiència docent a la universitat i el títol de doctor/a
51HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Temes Fonamentals de la Filosofia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Primer Trimestre. Docència: matí. Requisits: formació específica en filosofia antiga i la seva recepció en la filosofia contemporània. Es valorarà experiència docent dins del sistema universitari i el títol de doctor/a 
Places Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Ref. Places
52TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Conceptes i Mètodes Avançats en Sistemes Cognitius
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
53TIC/AS

Places: 2

 • Perfil: Física
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
54TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Gestió de la Innovació
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
55TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Interacció Temps Real
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
56TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Introducció a la Universitat i a la Enginyeria Biomèdica 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
57TIC/AS

Places: 6

 • Perfil: Matemàtiques 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
58TIC/AS

Places: 3

 • Perfil: Processament del Senyal 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
59TIC/AS

Places: 6

 • Perfil: Programació i Sistemes Informàtics
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
60TIC/AS 

Places: 3

 • Perfil: Xarxes
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

 

Places Traducció i Ciències del Llenguatge

Departament: Traducció i Ciències del Llenguatge

Ref. Places Informació addicional
61TR/AS

Places: 1

 • Perfil: Informàtica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Grau de Traducció 
62TR/AS

Places: 1

 • Perfil: Interpretació LSC
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
 
63TR/AS

Places: 1

 • Perfil: Traducció del Francès
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
 

 

Termini per a la presentació de sol·licituds
14
maig
2018
Publicació llista provisional admesos/exclosos
22
maig
2018
Llista provisional Ciències Experimentals i de la Salut

Departament: Ciències Experimentals i de la Salut

Ref. Places  
1CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Anàlisi Matemàtica
 • Perfil: Ciència de la Complexitat / Modelat de Malalties Complexes
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista provisional
2CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Anatomia Patològica
 • Perfil: Histologia Humana 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista provisional
3CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
 • Perfil: Biologia Cel·lular / Biologia Molecular de la Cèl·lula 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista provisional
4CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil: Microscopia i diagnòstic per la imatge 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista provisional
5CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Perfil: Comunicació Científica / Recerca responsable i comunicació científica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista provisional
6CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Fisiologia
 • Perfil: Fisiologia Humana
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
7CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Perfil: Informàtica Biomèdica. Història Clínica Electrònica (IMASIS)
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista provisional
8CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina
 • Perfil: Neurociències: de la Ciència Bàsica al Pacient
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista provisional
9CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Mesura de l'Exposició i el Risc
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista provisional
10CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Salut Laboral / Introducció al sistema de salut i seguretat laboral
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista provisional
11CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Demografia, estadística i Epidemiologia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista provisional
12CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Microbiologia
 • Perfil: Medicina Integrada III
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista provisional
13CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Nutrició i Bromatologia
 • Perfil: Nutrició
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista provisional
Llista provisional Ciències Polítiques i Socials

Departament: Ciències Polítiques i Socials

Ref. Places  
14CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Actors i Institucions Polítiques
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
15CP/AS 

Places: 1

 • Perfil: Administració Pública
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
16CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Comunicació Política 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
17CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Criminologia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
18CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Teoria Política
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
Llista provisional Comunicació

Departament: Comunicació

Ref. Places  
19CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Coordinació de Taller de Treball de Fi Grau en Realització i Direcció 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
20CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Fonaments de la Realització Televisiva
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
21CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Taller de Projectes. Comunicació Publicitària 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
22CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Integrat de Periodisme. Disseny en premsa 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
23CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Taller Integrat de Periodisme. Redacció en premsa
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
24CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Taller Integrat de Periodisme. Taller de Televisió
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
25CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Teoria i Tècniques del Periodisme Imprès 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
 •  
Llista provisional
Llista provisional Dret

Departament: Dret

Ref. Places  
26DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Administratiu
 • Perfil: Dret Administratiu
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
27DR/AS

Places: 2

 • Àrea de coneixement: Dret Administratiu
 • Perfil: Dret Administratiu
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
28DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Constitucional
 • Perfil: Dret Constitucional
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
29DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Perfil: Negociació Col·lectiva i Dret Sindical 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
30DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Perfil: Dret Sancionador i Prevenció de Riscos Laborals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
31DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Eclesiàstic de l'Estat
 • Perfil: Dret Eclesiàstic i Dret Canònic  
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
32DR/AS 

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
 • Perfil: Dret Internacional Privat 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
33DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Teoria i historia de les Relacions Internacionals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
34DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 
 • Perfil: Dret internacional públic 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
35DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Teoria de les Relacions Internacionals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
36DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Teoria i Història de les Relacions Internacionals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
37DR/AS

Places: 2

 • Àrea de coneixement: Dret Processal 
 • Perfil: Dret Processal Civil - Dret Processal Penal, i Execució Civil 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
38DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
 • Perfil: Teoria del Dret i Filosofia del Dret
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
Llista provisional Economia i Empresa

Departament: Economia i Empresa

Ref. Places  
39EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Economia Financera: Mercats i Productes Derivats
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
40EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Economia i Gestió Pública: Economia i Hisenda
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
41EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Introducció a la Microeconomia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
42EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Macroeconomia: Macroeconomia I 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
43EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Macroeconomia: Macroeconomia II 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
44EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Producció i Logística: Jocs d'Empresa
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
45EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Recursos Humans: Recursos Humans I 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
Llista provisional Humanitats

Departament: Humanitats

Ref. Places  
46HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Art del Barroc
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
47HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
48HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Pensament Antic i Medieval
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
49HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Pensament polític antic i medieval
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
50HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Rus Nivell I, nivell II i nivell III 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
51HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Temes Fonamentals de la Filosofia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
Llista provisional Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Ref. Places  
52TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Conceptes i Mètodes Avançats en Sistemes Cognitius
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
53TIC/AS

Places: 2

 • Perfil: Física
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
54TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Gestió de la Innovació
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
55TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Interacció Temps Real
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
56TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Introducció a la Universitat i a la Enginyeria Biomèdica 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
57TIC/AS

Places: 6

 • Perfil: Matemàtiques 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
58TIC/AS

Places: 3

 • Perfil: Processament del Senyal 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
59TIC/AS

Places: 6

 • Perfil: Programació i Sistemes Informàtics
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
60TIC/AS 

Places: 3

 • Perfil: Xarxes
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
Llista provisional Traducció i Ciències del Llenguatge

Departament: Traducció i Ciències del Llenguatge

Ref. Places  
61TR/AS

Places: 1

 • Perfil: Informàtica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
62TR/AS

Places: 1

 • Perfil: Interpretació LSC
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista provisional
63TR/AS

Places: 1

 • Perfil: Traducció del Francès
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional

 

Termini de reclamacions a la llista provisional
06
juny
2018
Publicació llista definitiva admesos/exclosos
08
juny
2018
Llista definitiva Ciències Experimentals i de la Salut

Departament: Ciències Experimentals i de la Salut

Ref. Places  
1CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Anàlisi Matemàtica
 • Perfil: Ciència de la Complexitat / Modelat de Malalties Complexes
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista definitiva
2CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Anatomia Patològica
 • Perfil: Histologia Humana 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista definitiva
3CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
 • Perfil: Biologia Cel·lular / Biologia Molecular de la Cèl·lula 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista definitiva
4CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil: Microscopia i diagnòstic per la imatge 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista definitiva
5CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Perfil: Comunicació Científica / Recerca responsable i comunicació científica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista definitiva
6CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Fisiologia
 • Perfil: Fisiologia Humana
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
7CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Perfil: Informàtica Biomèdica. Història Clínica Electrònica (IMASIS)
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista definitiva
8CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina
 • Perfil: Neurociències: de la Ciència Bàsica al Pacient
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista definitiva
9CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Mesura de l'Exposició i el Risc
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista definitva
10CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Salut Laboral / Introducció al sistema de salut i seguretat laboral
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista definitva
11CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Demografia, estadística i Epidemiologia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista definitiva
12CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Microbiologia
 • Perfil: Medicina Integrada III
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista definitiva
13CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Nutrició i Bromatologia
 • Perfil: Nutrició
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llista definitiva
Llista definitiva Ciències Polítiques i Socials

Departament: Ciències Polítiques i Socials

Ref. Places  
14CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Actors i Institucions Polítiques
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
15CP/AS 

Places: 1

 • Perfil: Administració Pública
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
16CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Comunicació Política 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
17CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Criminologia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
18CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Teoria Política
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitva
Llista definitiva Comunicació

Departament: Comunicació

Ref. Places  
19CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Coordinació de Taller de Treball de Fi Grau en Realització i Direcció 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
20CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Fonaments de la Realització Televisiva
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
21CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Taller de Projectes. Comunicació Publicitària 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
22CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Integrat de Periodisme. Disseny en premsa 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
23CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Taller Integrat de Periodisme. Redacció en premsa
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
24CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Taller Integrat de Periodisme. Taller de Televisió
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
25CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Teoria i Tècniques del Periodisme Imprès 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
Llista definitiva Dret

Departament: Dret

Ref. Places  
26DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Administratiu
 • Perfil: Dret Administratiu
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
27DR/AS

Places: 2

 • Àrea de coneixement: Dret Administratiu
 • Perfil: Dret Administratiu
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
28DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Constitucional
 • Perfil: Dret Constitucional
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
29DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Perfil: Negociació Col·lectiva i Dret Sindical 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
30DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Perfil: Dret Sancionador i Prevenció de Riscos Laborals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
31DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Eclesiàstic de l'Estat
 • Perfil: Dret Eclesiàstic i Dret Canònic  
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
32DR/AS 

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
 • Perfil: Dret Internacional Privat 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
33DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Teoria i historia de les Relacions Internacionals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
34DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 
 • Perfil: Dret internacional públic 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
35DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Teoria de les Relacions Internacionals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
36DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Teoria i Història de les Relacions Internacionals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
37DR/AS

Places: 2

 • Àrea de coneixement: Dret Processal 
 • Perfil: Dret Processal Civil - Dret Processal Penal, i Execució Civil 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
38DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
 • Perfil: Teoria del Dret i Filosofia del Dret
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
Llista definitiva Economia i Empresa

Departament: Economia i Empresa

Ref. Places     
39EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Economia Financera: Mercats i Productes Derivats
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
40EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Economia i Gestió Pública: Economia i Hisenda
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
41EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Introducció a la Microeconomia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
42EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Macroeconomia: Macroeconomia I 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitva
43EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Macroeconomia: Macroeconomia II 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
44EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Producció i Logística: Jocs d'Empresa
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitva
45EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Recursos Humans: Recursos Humans I 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitva
Llista definitiva Humanitats

Departament: Humanitats

Ref. Places  
46HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Art del Barroc
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
47HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
48HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Pensament Antic i Medieval
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
49HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Pensament polític antic i medieval
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
50HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Rus Nivell I, nivell II i nivell III 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
51HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Temes Fonamentals de la Filosofia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
Llista definitiva Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Ref. Places  
52TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Conceptes i Mètodes Avançats en Sistemes Cognitius
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista defintiva
53TIC/AS

Places: 2

 • Perfil: Física
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
54TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Gestió de la Innovació
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
55TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Interacció Temps Real
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
56TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Introducció a la Universitat i a la Enginyeria Biomèdica 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
57TIC/AS

Places: 6

 • Perfil: Matemàtiques 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitva
58TIC/AS

Places: 3

 • Perfil: Processament del Senyal 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
59TIC/AS

Places: 6

 • Perfil: Programació i Sistemes Informàtics
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
60TIC/AS 

Places: 3

 • Perfil: Xarxes
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
Llista definitiva Traducció i Ciències del Llenguatge

Departament: Traducció i Ciències del Llenguatge

Ref. Places  
61TR/AS

Places: 1

 • Perfil: Informàtica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
62TR/AS

Places: 1

 • Perfil: Interpretació LSC
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llista definitiva
63TR/AS

Places: 1

 • Perfil: Traducció del Francès
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
 
Publicació dels resultats
21
juny
2018
 • Publicació dels resultats
Publicació dels resultats Ciències Experimentals i de la Salut

Departament: Ciències Experimentals i de la Salut

Ref. Places   Proposta de Provisió
1CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Anàlisi Matemàtica
 • Perfil: Ciència de la Complexitat / Modelat de Malalties Complexes
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
relació SARDANES CAYUELA, JOSEP
2CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Anatomia Patològica
 • Perfil: Histologia Humana 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
relació DOMÍNGUEZ SOLÀ, DAVID
3CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
 • Perfil: Biologia Cel·lular / Biologia Molecular de la Cèl·lula 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
relació SEGALÉS DALMAU, JESSICA
4CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil: Microscopia i diagnòstic per la imatge 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
relació SANJUAN SAMARRA, XAVIER
5CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Perfil: Comunicació Científica / Recerca responsable i comunicació científica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
relació LLORENTE LOPE, CAROLINA
6CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Fisiologia
 • Perfil: Fisiologia Humana
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació TAJES ORDUÑA, MARTA
7CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Perfil: Informàtica Biomèdica. Història Clínica Electrònica (IMASIS)
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
relació VILAS GONZÁLEZ, LLUÍS
8CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina
 • Perfil: Neurociències: de la Ciència Bàsica al Pacient
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
relació MOLINUEVO GUIX, JOSÉ LUIS
9CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Mesura de l'Exposició i el Risc
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
relació ROJAS RUEDA, DAVID
10CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Salut Laboral / Introducció al sistema de salut i seguretat laboral
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
relació VACANT
11CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Demografia, estadística i Epidemiologia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
relació O'CALLAGHAN SORDO, CRISTINA
12CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Microbiologia
 • Perfil: Medicina Integrada III
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
relació VILARÓ PÉREZ, GEMMA
13CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Nutrició i Bromatologia
 • Perfil: Nutrició
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
relació OÑA VIZCAINO, GEMMA
Publicació dels resultats Ciències Polítiques i Socials

Departament: Ciències Polítiques i Socials

Ref. Places   Proposta de Provisió
14CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Actors i Institucions Polítiques
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació HANI ANOUTI
15CP/AS 

Places: 1

 • Perfil: Administració Pública
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació LOSTAO MORÉ, SERGI
16CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Comunicació Política 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació AIRA FOIX, JOSEP ANTONI
17CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Criminologia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació SOBRINO GARCES, CRISTINA
18CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Teoria Política
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació PÉREZ LOZANO, LLUÍS
Publicació dels resultats Comunicació

Departament: Comunicació

Ref. Places   Proposta de Provisió
19CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Coordinació de Taller de Treball de Fi Grau en Realització i Direcció 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació SOURDIS ARENAS, CAROLINA
20CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Fonaments de la Realització Televisiva
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació BAQUÈS ARÚS, JOAN
21CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Taller de Projectes. Comunicació Publicitària 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació FONT MARTÍ, ALBERT
22CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Integrat de Periodisme. Disseny en premsa 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació CASTELLANO CAMARASA, ESTER
23CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Taller Integrat de Periodisme. Redacció en premsa
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació BARRENA JUAN, XABIER
24CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Taller Integrat de Periodisme. Taller de Televisió
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació COSTA OSÉS, CARLES
25CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Teoria i Tècniques del Periodisme Imprès 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació LOZANO TORRES, SERGIO
Publicació resultats Dret

Departament: Dret

Ref. Places   Proposta de Provisió
26DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Administratiu
 • Perfil: Dret Administratiu
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. ANTONIETA
27DR/AS

Places: 2

 • Àrea de coneixement: Dret Administratiu
 • Perfil: Dret Administratiu
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació

Plaça 1:

BARBERÀ GOMIS, JOSEP RAMON

Plaça 2:

FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. ANTONIETA

28DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Constitucional
 • Perfil: Dret Constitucional
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació LUCAS BIZARRO, ROSA
29DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Perfil: Negociació Col·lectiva i Dret Sindical 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació GRACIA YEBES, EVA
30DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Perfil: Dret Sancionador i Prevenció de Riscos Laborals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació GRACIA YEBES, EVA
31DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Eclesiàstic de l'Estat
 • Perfil: Dret Eclesiàstic i Dret Canònic  
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació CAPSETA CASTELLÀ, JOAN
32DR/AS 

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
 • Perfil: Dret Internacional Privat 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació GIMÉNEZ BINDER, SERGIO
33DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Teoria i historia de les Relacions Internacionals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació DESERTA
34DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 
 • Perfil: Dret internacional públic 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació ELIZALDE CARRANZA, MIGUEL ANGEL
35DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Teoria de les Relacions Internacionals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació DESERTA
36DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Teoria i Història de les Relacions Internacionals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació DESERTA
37DR/AS

Places: 2

 • Àrea de coneixement: Dret Processal 
 • Perfil: Dret Processal Civil - Dret Processal Penal, i Execució Civil 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació

Plaça 1:

ANDINO LÓPEZ, JUAN ANTONIO

Plaça 2:

DI CIOMMO, TIZIANA

38DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
 • Perfil: Teoria del Dret i Filosofia del Dret
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació ROSELL LLORENS, MARIONA
Publicació resultats Economia i Empresa

Departament: Economia i Empresa

Ref. Places   Proposta de Provisió
39EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Economia Financera: Mercats i Productes Derivats
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació MERINO FERNÁNDEZ, RAÚL
40EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Economia i Gestió Pública: Economia i Hisenda
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació SALVADOR SANCHEZ, JORDI
41EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Introducció a la Microeconomia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació STAFFIERO, GIANANDREA
42EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Macroeconomia: Macroeconomia I 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació HINOJO GONZÁLEZ, PEDRO
43EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Macroeconomia: Macroeconomia II 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació STAFFIERO, GIANANDREA
44EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Producció i Logística: Jocs d'Empresa
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació HOROWITZ GASSOL, JEANINNE
45EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Recursos Humans: Recursos Humans I 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació ARES BORRAZ, JAVIER
Publicació resultats Humanitats

Departament: Humanitats

Ref. Places   Proposta de Provisió
46HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Art del Barroc
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació CAREDDA, SARA
47HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació MALLART ROMERO, LUCILA
48HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Pensament Antic i Medieval
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació BASILI, CRISTINA
49HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Pensament polític antic i medieval
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació BASILI, CRISTINA
50HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Rus Nivell I, nivell II i nivell III 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació CHERNOVA TUPIKINA, EKATERINA 
51HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Temes Fonamentals de la Filosofia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació BASILI, CRISTINA
Publicació resultats Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Ref. Places   Proposta de Provisió
52TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Conceptes i Mètodes Avançats en Sistemes Cognitius
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
-------- DESERTA
53TIC/AS

Places: 2

 • Perfil: Física
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació

Plaça 1: MANZANARES ALTES, MARTA

Plaça 2: MERINO ARRANZ, DAVID

54TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Gestió de la Innovació
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
-------- DESERTA
55TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Interacció Temps Real
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
-------- DESERTA
56TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Introducció a la Universitat i a la Enginyeria Biomèdica 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació CERON HURTADO, NATHALIE MARCELA
57TIC/AS

Places: 6

 • Perfil: Matemàtiques 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació

Plaça 1: RAMBAUD, AMELIE

Plaça 2:

GARCIA FERNANDEZ, CARLOS

Plaça 3: COLOMBARO, IVANO

Plaça 4: BONASTRE MUÑOZ, JORGE

Plaça 5:

PRATS BELLA, FERRAN

Plaça 6:

VILA RENAUD, MARC

58TIC/AS

Places: 3

 • Perfil: Processament del Senyal 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
-------- DESERTA
59TIC/AS

Places: 6

 • Perfil: Programació i Sistemes Informàtics
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació

Plaça 1:

HERAS VIAGA, FEDERICO 

Plaça 2:

AVILA PEREZ, TIZOC FERNANDO 

Plaça 3:

ORAMAS MARTIN, SERGIO 

Plaça 4:

RONZANO, FRANCESCO 

Plaça 5:

LUNAR MAURI, ANTONIO 

Plaça 6:

SANT BOSCH, JOSE ORIO

60TIC/AS 

Places: 3

 • Perfil: Xarxes
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació

Plaça 1:

ESONO FERRER, DANIEL 

Plaça 2:

PALLEJÀ MUÑOZ, ÀNGEL 

Plaça 3: DESERTA

Publicació resultats Traducció i Ciències del Llenguatge

Departament: Traducció i Ciències del Llenguatge

Ref. Places   Proposta de Provisió
61TR/AS

Places: 1

 • Perfil: Informàtica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació CHANDIA FLORES, ANDRÉS
62TR/AS

Places: 1

 • Perfil: Interpretació LSC
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
relació BADA LEAL, LAURA 
63TR/AS

Places: 1

 • Perfil: Traducció del Francès
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació
 
FÓLICA, LAURA VIRGINIA 
Provisió de places
Provisió Ciències Experimentals i de la Salut

Departament: Ciències Experimentals i de la Salut

Ref. Places Provisió
1CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Anàlisi Matemàtica
 • Perfil: Ciència de la Complexitat / Modelat de Malalties Complexes
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
SARDANES CAYUELA, JOSEP
2CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Anatomia Patològica
 • Perfil: Histologia Humana 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
DOMÍNGUEZ SOLÀ, DAVID
3CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
 • Perfil: Biologia Cel·lular / Biologia Molecular de la Cèl·lula 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
SEGALÉS DALMAU, JESSICA
4CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil: Microscopia i diagnòstic per la imatge 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
SANJUAN SAMARRA, XAVIER
5CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Perfil: Comunicació Científica / Recerca responsable i comunicació científica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
LLORENTE LOPE, CAROLINA
6CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Fisiologia
 • Perfil: Fisiologia Humana
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
TAJES ORDUÑA, MARTA
7CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Perfil: Informàtica Biomèdica. Història Clínica Electrònica (IMASIS)
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
VILAS GONZÁLEZ, LLUÍS
8CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina
 • Perfil: Neurociències: de la Ciència Bàsica al Pacient
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
MOLINUEVO GUIX, JOSÉ LUIS
9CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Mesura de l'Exposició i el Risc
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
ROJAS RUEDA, DAVID
10CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Salut Laboral / Introducció al sistema de salut i seguretat laboral
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
VACANT
11CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Demografia, estadística i Epidemiologia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
O'CALLAGHAN SORDO, CRISTINA
12CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Microbiologia
 • Perfil: Medicina Integrada III
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
VILARÓ PÉREZ, GEMMA
13CEXP/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Nutrició i Bromatologia
 • Perfil: Nutrició
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
OÑA VIZCAINO, GEMMA
Provisió Ciències Polítiques i Socials

Departament: Ciències Polítiques i Socials

Ref. Places Provisió
14CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Actors i Institucions Polítiques
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
HANI ANOUTI
15CP/AS 

Places: 1

 • Perfil: Administració Pública
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
LOSTAO MORÉ, SERGI
16CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Comunicació Política 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
AIRA FOIX, JOSEP ANTONI
17CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Criminologia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
SOBRINO GARCES, CRISTINA
18CP/AS

Places: 1

 • Perfil: Teoria Política
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
PÉREZ LOZANO, LLUÍS
Provisió Comunicació

Departament: Comunicació

Ref. Places Provisió
19CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Coordinació de Taller de Treball de Fi Grau en Realització i Direcció 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
SOURDIS ARENAS, CAROLINA
20CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Fonaments de la Realització Televisiva
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
BAQUÈS ARÚS, JOAN
21CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Taller de Projectes. Comunicació Publicitària 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
FONT MARTÍ, ALBERT
22CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Integrat de Periodisme. Disseny en premsa 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
CASTELLANO CAMARASA, ESTER
23CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Taller Integrat de Periodisme. Redacció en premsa
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
BARRENA JUAN, XABIER
24CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Taller Integrat de Periodisme. Taller de Televisió
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
COSTA OSÉS, CARLES
25CO/AS

Places: 1

 • Perfil: Teoria i Tècniques del Periodisme Imprès 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
LOZANO TORRES, SERGIO
Provisió Dret

Departament: Dret

Ref. Places Provisió
26DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Administratiu
 • Perfil: Dret Administratiu
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. ANTONIETA
27DR/AS

Places: 2

 • Àrea de coneixement: Dret Administratiu
 • Perfil: Dret Administratiu
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

Plaça 1:

BARBERÀ GOMIS, JOSEP RAMON

Plaça 2:

FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. ANTONIETA

28DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Constitucional
 • Perfil: Dret Constitucional
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
LUCAS BIZARRO, ROSA
29DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Perfil: Negociació Col·lectiva i Dret Sindical 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
GRACIA YEBES, EVA
30DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Perfil: Dret Sancionador i Prevenció de Riscos Laborals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
GRACIA YEBES, EVA
31DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Eclesiàstic de l'Estat
 • Perfil: Dret Eclesiàstic i Dret Canònic  
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
CAPSETA CASTELLÀ, JOAN
32DR/AS 

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
 • Perfil: Dret Internacional Privat 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
GIMÉNEZ BINDER, SERGIO
33DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Teoria i historia de les Relacions Internacionals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
DESERTA
34DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 
 • Perfil: Dret internacional públic 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
ELIZALDE CARRANZA, MIGUEL ANGEL
35DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Teoria de les Relacions Internacionals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
DESERTA
36DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Perfil: Teoria i Història de les Relacions Internacionals 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
DESERTA
37DR/AS

Places: 2

 • Àrea de coneixement: Dret Processal 
 • Perfil: Dret Processal Civil - Dret Processal Penal, i Execució Civil 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

Plaça 1:

ANDINO LÓPEZ, JUAN ANTONIO

Plaça 2:

DI CIOMMO, TIZIANA

38DR/AS

Places: 1

 • Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
 • Perfil: Teoria del Dret i Filosofia del Dret
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
ROSELL LLORENS, MARIONA
Provisió Economia i Empresa

Departament: Economia i Empresa

Ref. Places Provisió
39EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Economia Financera: Mercats i Productes Derivats
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
MERINO FERNÁNDEZ, RAÚL
40EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Economia i Gestió Pública: Economia i Hisenda
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
SALVADOR SANCHEZ, JORDI
41EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Introducció a la Microeconomia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
STAFFIERO, GIANANDREA
42EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Macroeconomia: Macroeconomia I 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
HINOJO GONZÁLEZ, PEDRO
43EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Macroeconomia: Macroeconomia II 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
STAFFIERO, GIANANDREA
44EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Producció i Logística: Jocs d'Empresa
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
HOROWITZ GASSOL, JEANINNE
45EE/AS

Places: 1

 • Perfil: Recursos Humans: Recursos Humans I 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
ARES BORRAZ, JAVIER
Provisió Humanitats

Departament: Humanitats

Ref. Places Provisió
46HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Art del Barroc
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
CAREDDA, SARA
47HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
MALLART ROMERO, LUCILA
48HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Pensament Antic i Medieval
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
BASILI, CRISTINA
49HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Pensament polític antic i medieval
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
BASILI, CRISTINA
50HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Rus Nivell I, nivell II i nivell III 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
CHERNOVA TUPIKINA, EKATERINA 
51HU/AS

Places: 1

 • Perfil: Temes Fonamentals de la Filosofia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
BASILI, CRISTINA
Provisió Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Departament: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Ref. Places Provisió
52TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Conceptes i Mètodes Avançats en Sistemes Cognitius
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
DESERTA
53TIC/AS

Places: 2

 • Perfil: Física
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

Plaça 1: MANZANARES ALTES, MARTA

Plaça 2: MERINO ARRANZ, DAVID

54TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Gestió de la Innovació
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
DESERTA
55TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Interacció Temps Real
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
DESERTA
56TIC/AS

Places: 1

 • Perfil: Introducció a la Universitat i a la Enginyeria Biomèdica 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
CERON HURTADO, NATHALIE MARCELA
57TIC/AS

Places: 6

 • Perfil: Matemàtiques 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

Plaça 1: RAMBAUD, AMELIE

Plaça 2:

GARCIA FERNANDEZ, CARLOS

Plaça 3: COLOMBARO, IVANO

Plaça 4: BONASTRE MUÑOZ, JORGE

Plaça 5:

PRATS BELLA, FERRAN

Plaça 6:

VILA RENAUD, MARC

58TIC/AS

Places: 3

 • Perfil: Processament del Senyal 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
DESERTA
59TIC/AS

Places: 6

 • Perfil: Programació i Sistemes Informàtics
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

Plaça 1:

HERAS VIAGA, FEDERICO 

Plaça 2:

AVILA PEREZ, TIZOC FERNANDO 

Plaça 3:

ORAMAS MARTIN, SERGIO 

Plaça 4:

RONZANO, FRANCESCO 

Plaça 5:

LUNAR MAURI, ANTONIO 

Plaça 6:

SANT BOSCH, JOSE ORIO

60TIC/AS 

Places: 3

 • Perfil: Xarxes
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

Plaça 1:

ESONO FERRER, DANIEL 

Plaça 2:

PALLEJÀ MUÑOZ, ÀNGEL 

Plaça 3: DESERTA

Provisió Traducció i Ciències del Llenguatge

Departament: Traducció i Ciències del Llenguatge

Ref. Places Provisió
61TR/AS

Places: 1

 • Perfil: Informàtica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
CHANDIA FLORES, ANDRÉS
62TR/AS

Places: 1

 • Perfil: Interpretació LSC
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
BADA LEAL, LAURA 
63TR/AS

Places: 1

 • Perfil: Traducció del Francès
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
FÓLICA, LAURA VIRGINIA