Convocatòria L02/2020

PAS laboral - concurs de trasllat i promoció interna

Obert
Places: 2
Adscripció: Servei d'Informàtica

Règim jurídic: Laboral
Grup i nivell plaça Analista: I-H

Grup i nivell plaça Programador/a: II-H

Jornada: Normal
 

Termini de presentació sol·licituds: 10/07/2020
Convocatòria L02/2020
25
juny
2020
Termini de presentació de sol·licituds
10
jul.
2020
Llista de persones admeses i excloses i característiques de la prova
21
jul.
2020
  • Característiques de la prova de coneixements

1- La prova de coneixements consistirà en un exercici sobre les funcions i els coneixements necessaris per desenvolupar el lloc de treball convocat.

2- Les persones aspirants haurà d'anar proveïdes del Document Nacional d'Identitat.

3- Per a la realització de la prova caldrà disposar d’un ordinador així com les aplicacions i el programari informàtic necessari per realitzar la prova. No es permetrà l'ús de memòria mòbil o altres eines personals per part de les persones candidates.

4- La durada màxima de la prova serà de 3 hores per a cadascuna de les places.

5- Aquesta prova es puntuarà de 0 a 4 punts. La puntuació mínima per superar-la s'indicarà amb caràcter previ a la realització de la mateixa.

6- La prova de coneixements tindrà lloc segons les indicacions següents:

Dia: divendres 18.09.2020

Hora i lloc: a determinar (segons modalitat presencial o telemàtica)

Característiques de la prova (hora i lloc de realització)
16
set.
2020

Característiques de la prova aprovades pel tribunal en sessió de 16.09.2020:

La prova es realitzarà en modalitat presencial segons indiquem a continuació:

Dia: divendres 18.09.2020
Hora d'inici:

  • Prova de la plaça d'Analista (UDO1A): 9.30h
  • Prova de la plaça de Programador/a (UDO2P): 12.00h

Lloc: Sala 80.001 de l'edifici Mercè
Adreça: Plaça de la Mercè, 10-12 (Barcelona)

​​IMPORTANT: Les persones admeses al procés de selecció han de confirmar la seva assistència a la prova enviant un correu electrònic a: [email protected]

Publicació Acord del Tribunal
17
set.
2020
Nova convocatòria a la realització de la prova
18
set.
2020

Nova convocatòria de la realització de la prova

La prova es realitzarà en modalitat presencial segons indiquem a continuació:

Dia: dimecres 23.09.2020
Hora d'inici:

  • Prova de la plaça d'Analista (UDO1A): 10.00h
  • Prova de la plaça de Programador/a (UDO2P): 12.30h

Lloc: Sala 80.015 de l'edifici Mercè
Adreça: Plaça de la Mercè, 10-12 (Barcelona)

​​IMPORTANT: Les persones admeses al procés de selecció han de confirmar la seva assistència a la prova enviant un correu electrònic a: [email protected]