Convocatòria C23/2019

PAS funcionari - convocatòria de provisió

Tancat
Places: 1
Adscripció: Secretaria General

Règim jurídic: Funcionari
Subgrup C1 / Nivell 20 / Jornada: Normal
 

Termini de presentació sol·licituds: 02/12/2019
Convocatòria C23/2019
20
nov.
2019
Termini de presentació de sol·licituds
02
des.
2019
Resolució de nomenament del vocal tercer del tribunal
09
des.
2019
Llista de persones admeses i excloses i característiques de la prova
17
des.
2019

Característiques de la prova aprovades pel tribunal en sessió de 16.12.2019:

  • La prova consistirà a respondre un o diversos supòsits pràctics professionals relacionats amb el perfil del lloc.
  • Les persones aspirants hauran d'anar proveïdes del Document Nacional d'Identitat.
  • Les persones candidates tindran a la seva disposició un ordinador amb les aplicacions i programari informàtic necessari per respondre les proves, sense accés a internet. No es permetrà l'ús de dispositius de memòria mòbil o altres eines personals per part de les persones candidates.    
DATA I HORA LLOC DE REALITZACIÓ

23.01.2020 a les 9.30 h
Durada màxima: 2h 

Universitat Pompeu Fabra

Edifici Mercè

Plaça de la Mercè, 10-12 (08002 - Barcelona)

 
Qualificacions prova
05
feb.
2020
Publicació resolució concurs
13
feb.
2020