Convocatòria C20/2019

PAS funcionari - convocatòria de provisió

Tancat
Places: 2
Adscripció: Servei de Recerca / Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

Règim jurídic: Funcionari

 

Coordinador/a d’Administració i Gestió de Recursos 

 Subgrup: A2 Nivell: 24.2 Dedicació: Jornada completa

 

Cap d’Oficina Tècnica de Qualitat
 Subgrup: A1/A2 Nivell: 24.2 Dedicació: Jornada completa

 

 

Termini de presentació sol·licituds: 05/09/2019
Convocatòria C20/2019
31
jul.
2019
Termini de presentació de sol·licituds
05
set.
2019
Resolució de nomenament del vocal tercer del tribunal
01
oct.
2019
Llista de persones admeses i excloses i característiques de la prova
04
oct.
2019

Característiques de la prova aprovades pel tribunal en sessió de 2.10.2019:

  • La prova consisitirà a respondre un o diversos supòsits pràctics professionals relacionats amb el perfil professional de la plaça convocada.
  • Les persones aspirants hauran d'anar proveïdes del Document Nacional d'Identitat.
  • Les persones candidates tindran a la seva disposició un ordinador amb les aplicacions i programari informàtic necessari per respondre les proves, amb accés a internet. No es permetrà l'ús de dispositius de memòria mòbil o altres eines personals per part de les persones candidates.  
DATA I HORA LLOC DE REALITZACIÓ

29.10.2019 a les 10.00 h
Durada màxima: 4 h  

Universitat Pompeu Fabra, Edifici de la Mercè

Sala de Juntes de la planta principal

Plaça de la Mercè, 10-12 (08002 - Barcelona)

Publicació resultats prova
05
nov.
2019
Publicació resultats finals
15
nov.
2019
Publicació resolució concurs
03
des.
2019