Convocatòria P03/2019

PAS funcionari - accés

Obert
Places: 10

Convocatòria de concurs oposició

Termini de presentació sol·licituds: 30/07/2019
Convocatòria P03/2019
10
jul.
2019
Publicació convocatòria
10
jul.
2019
Termini de presentació de sol·licituds
30
jul.
2019
Resolució de dates de publicació de llistes
01
ag.
2019
Llista provisional d'admesos i exclosos
10
set.
2019
Llista definitiva d'admesos i exclosos
03
oct.
2019
Publicació Acord del Tribunal
15
oct.
2019
Qualificacions primera prova
24
oct.
2019
Qualificacions segona prova
19
des.
2019
Termini d'acreditació dels mèrits
19
des.
2019
D'acord amb la base 7.2 de la convocatòria, s'obre el termini de 20 dies naturals per presentar la documentació acreditativa dels mèrits. 
Puntuació provisional de la fase de concurs
19
des.
2019
Publicació puntuacions finals
10
feb.
2020
Publicació proposta de nomenament
10
feb.
2020
Presentació de la documentació que s'indica a la base 9.2 de la convocatòria
10
feb.
2020
Suspensió temporal dels terminis administratius
02
abr.
2020

Suspensió temporal dels terminis administratius

Amb motiu de l'emergència sanitària decretada a causa del COVID-19, comuniquem a les persones aspirants proposades pel tribunal per ser nomenades funcionaris/àries de carrera, que els terminis d’aquest procediment estan temporalment suspesos d’acord amb la disposició addicional 3a del RD 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma (BOE núm. 67, de 14.03.2020).

Tan bon punt es reprenguin informarem directament a les persones aspirants proposades.

 

Publicació resolució nomenament
01
jul.
2020