Convocatòria C16/2019

PAS funcionari - convocatòria de provisió

Tancat
Places: 2
Adscripció: Àrea de Recursos Humans / Àrea de Docència

Règim jurídic: funcionari
Subgrup A1/A2 / Nivell 24.4 / Dedicació: jornada completa
 

Termini de presentació sol·licituds: 05/07/2019
Convocatòria C16/2019
25
juny
2019
Termini de presentació de sol·licituds
05
jul.
2019
Resolució de nomenament del vocal tercer del tribunal
09
jul.
2019
Llista de persones admeses i excloses i característiques de la prova
10
jul.
2019

Característiques de la prova

aprovades pel tribunal en sessió de 9.07.2019

 

Lloc: Cap d’Unitat d’Organització i Processos

 

  • La prova consisteix a elaborar un projecte de millora o un pla d’actuació relacionat amb l’àmbit del desenvolupament organitzatiu i amb les competències tècniques i amb les funcions associades a la plaça objecte d’aquesta convocatòria.

 

  • La data màxima de lliurament  del projecte de millora o del pla d’actuació és dilluns 22 de juliol de 2019 a la Secció de Selecció (edif. Rectorat UPF) o a la bústia de correu-e [email protected].

 

  • La convocatòria a la defensa del projecte i l’entrevista tindrà lloc segons s’indica:

 

CANDIDATA

DATA

LLOC DE REALITZACIÓ

HORA

SABATER ANELL, Iolanda

30.07.2019 

Universitat Pompeu Fabra

Edifici Mercè, sala àtic

Pl. de la Mercè 10-12 (08002 Barcelona) 

9:30h

Durada màxima: 30 minuts

Presentació i defensa del projecte o del pla

12:00 h

Entrevista* d’avaluació de competències inherents al lloc de treball

 

 

* Únicament es durà a terme l'entrevista en cas que la candidata superi el supòsit pràctic.

 

Lloc: Cap d’Oficina de Programació i Planificació d’Estudis

 

  • La prova consisteix a elaborar un projecte de millora o un pla d’actuació relacionat amb l’àmbit de la programació i planificació d’estudis i amb les competències tècniques i amb les funcions associades a la plaça objecte d’aquesta convocatòria.

 

  • La data màxima de lliurament  del projecte de millora o del pla d’actuació és dilluns 22 de juliol de 2019 a la Secció de Selecció (edif. Rectorat UPF) o a la bústia de correu-e [email protected].

 

  • La convocatòria a la defensa del projecte i l’entrevista tindrà lloc segons s’indica:

 

CANDIDATA

DATA

LLOC DE REALITZACIÓ

HORA

SOLA YSUAR, Pau

30.07.2019 

Universitat Pompeu Fabra

Edifici Mercè, sala àtic

Pl. de la Mercè 10-12 (08002 Barcelona) 

10:30h

Durada màxima: 30 minuts

Presentació i defensa del projecte o del pla

13:00h

Entrevista* d’avaluació de competències inherents al lloc de treball

 

 

* Únicament es durà a terme l'entrevista en cas que el candidat superi el supòsit pràctic.

 

Publicació resultats finals
31
jul.
2019
Publicació resolució concurs
01
ag.
2019