Convocatòria C07/2019

PAS funcionari - convocatòria de provisió

Tancat
Places: 1
Adscripció: Servei de PAS

Règim jurídic: funcionari
Subgrup/Nivell/Dedicació: A1-27.2 / Temps complet

Termini de presentació sol·licituds: 29/03/2019
Convocatòria C07/2019
14
març
2019
Termini de presentació de sol·licituds
29
març
2019
Resolució de nomenament del vocal tercer del tribunal
28
març
2019
Llista de persones admeses i excloses i característiques de la prova
11
abr.
2019

Característiques de la prova

aprovades pel tribunal en sessió de 8.04.2019

 

  • La prova consisteix a elaborar un projecte de millora o un pla d’actuació relacionat amb les competències tècniques i amb les funcions associades a la plaça objecte d’aquesta convocatòria.

 

  • La data màxima de lliurament  del projecte de millora o del pla d’actuació és dimarts 30 d’abril de 2019 a la Secció de Selecció (edif. Rectorat UPF) o a la bústia de correu-e [email protected].

 

  • La convocatòria a la defensa del projecte o del pla i l’entrevista tindrà lloc segons s’indica:

 

CANDIDATA

DATA

LLOC DE REALITZACIÓ

HORA

TORNÉ UBEDA, Anna M.

6.05.2019 

Universitat Pompeu Fabra

Edifici Mercè, sala àtic

Pl. Mercè, 10-12

(08002 Barcelona) 

10:00h

Durada màxima: 30 minuts

Presentació i defensa del projecte o del pla

11:30 h

Entrevista* d’avaluació de competències inherents al lloc de treball

* Únicament es durà a terme l'entrevista en cas que la candidata superi el supòsit pràctic.
Publicació resultats finals
07
maig
2019
Publicació resolució concurs
04
juny
2019