Convocatòria C03/2019

PAS funcionari - convocatòria de provisió

Tancat
Places: 2

Règim jurídic: funcionari
Subgrup: C1 Nivell: 18 Dedicació: Jornada completa

Termini de presentació sol·licituds: 04/02/2019
Convocatòria C03/2019
25
gen.
2019
Termini de presentació sol·licituds
04
feb.
2019
Resolució de nomenament del vocal tercer del tribunal
07
feb.
2019
Llista de persones admeses i excloses i característiques de la prova
08
feb.
2019

Característiques de la prova aprovades pel tribunal en sessió de 6.02.2019:

  • La prova consistirà a respondre un o diversos supòsits pràctics professionals relacionats amb el perfil del lloc.
  • Les persones aspirants hauran d'anar proveïdes del Document Nacional d'Identitat.
  • Les persones candidates tindran a la seva disposició un ordinador amb les aplicacions i programari informàtic necessari per respondre les proves, sense accés a internet. No es permetrà l'ús de dispositius de memòria mòbil o altres eines personals per part de les persones candidates.    
DATA I HORA LLOC DE REALITZACIÓ

13.02.2019 a les 13:00h
Durada màxima: 2h 00

Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Comunicació-Poblenou

Edifici: Tallers   Aula: 54.031

Adreça: C/Roc Boronat, 138 (08018 Barcelona) 

 
Publicació resultats prova
19
feb.
2019
Publicació resultats finals
27
feb.
2019
Publicació resolució concurs
15
març
2019