Fora de les vies d'estabilització a la UPF hi ha altres tipus de contractes predoctorals i postdoctorals, així com d'incorporació de professionals a la docència universitària. Són contractacions temporals que finalitzen a la data prevista, sense garantia de continuïtat. 

Els investigadors en contracte temporal poden presentar-se a les convocatòries de tenure-track del departament. En cas de ser el candidat escollit, pot iniciar el període de tenure-track amb el contracte vigent i iniciar el contracte de professor tenure-track a la seva finalització i pel període que resti.

 

Tipus de contracte

Descripció

Personal Investigador Predoctoral en Formació

Contracte predoctoral de convocatòries externes (FPU, FPI, FIS o FI) o de convocatòries pròpies (departament). Té una durada màxima de quatre anys.

Lector

Contracte postdoctoral de sis anys,  sense compromís d’estabilitat. La Comissió de Professorat aprova les convocatòries de concurs.

Postdoc

Contracte postdoctoral de mínim 3 anys, prorroglable fins a 6. 

Investigadors de convocatòries postdoctorals competitives (RyC, JdC, BdP, Marie Curie,...)

La durada del contracte i les seves característiques són les que estableix la convocatòria. 

Visitant

Professor permanent d’una altra universitat que s’incorpora temporalment a la UPF.

Si és un professor d'una universitat espanyola, haurà d'aportar un certificat d’estar amb permís sense retribució.

Associat

Contracte trimestral en funció de la docència prevista. Els interessats han de demostrar que exerceixen una activitat fora de l’àmbit acadèmic universitari. En les possibles pròrrogues han de demostrar que continuen exercint l’activitat professional.