No se han encontrado resultados

BATTANER ARIAS, M.P.. El vocabulari i l'escrit (VII Jornades de Redacció i Escola). Servei de Publicaciones de la Universitat de Barcelona; 1990.

BATTANER ARIAS, M.P.; GUTIÉRREZ CUADRADO, J.; SANAHUJA, E.. VI Jornades sobre expressió escrita en els diferents nivells escolars. Universitat de Barcelona; 1989.

BATTANER ARIAS, M.P.; GUTIÉRREZ CUADRADO, J.. V Jornades sobre expressió escrita en els deferents nivells escolars. Caixa de Barcelona/Universitat de Barcelona; 1988.

BATTANER ARIAS, M.P.. Gramàtica i expressió escrita (IV Jornades sobre Expressió escrita). Universitat de Barcelona i Caixa de Catalunya; 1987.

BATTANER ARIAS, M.P.; GUTIÉRREZ CUADRADO, J.. IV Jornades sobre expressió escrita en els diferents nivells escolars. Caixa de Barcelona/Universitat de Barcelona; 1987.

BATTANER ARIAS, M.P.; GUTIÉRREZ CUADRADO, J.. III Jornades sobre expressió escrita en els diferents nivells escolars. Caixa de Barcelona/Universitat de Barcelona; 1986.

BATTANER ARIAS, M.P.; CALLEJA XIFRÉ, C.. Lenguajes naturales y lenguajes formales I. (Actas del I Congreso de Lenguajes naturales y lenguajes formales). Servei de Publicacions de la Universitat de Barcelona; 1986.

BATTANER ARIAS, M.P.. Estudio sobre el vocabulario político-social en España de 1868 a 1873. Publicaciones de la Universidad de Salamanca; 1973.