Vés enrere Economia i Empresa, i Comunicació obtenen l’acreditació institucional de la Facultat i del Departament

Economia i Empresa, i Comunicació obtenen l’acreditació institucional de la Facultat i del Departament

29.03.2022

 

L'obtenció de l'acreditació institucional permet als centres universitaris l'acreditació de tots els títols de graus i de màsters universitaris oficials que s'imparteixen en aquell centre, sense haver d’acreditar títol a títol,  i s'haurà de renovar abans de sis anys.

Els requisits que s'han de complir prèviament per a sol·licitar l'acreditació institucional de centres d'universitats públiques i privades són: haver renovat l'acreditació inicial de, com a mínim, la meitat dels títols oficials de Grau i de Màster; i comptar amb la certificació de la implantació del seu sistema de garantia intern de qualitat.

El passat 15 de juliol de 2021, AQU va emetre informe favorable per a la certificació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de la UCA d’Economia i Empresa, com a pas previ a l’obtenció de l’acreditació institucional. L’informe destaca, com a bones pràctiques del centre: els informes analítics dels resultats acadèmics dels títols; l’anàlisi dels resultats de l’acreditació dels títols; l’elaboració d’informes de valoració de les empreses en el cas de les pràctiques; els mecanismes de captació de talent, acollida i integració del professorat al centre; i la publicació d’informació sobre suggeriments i queixes rebudes a la universitat al Portal de Transparència.

En el cas de la UCA de Comunicació, l’informe favorable, emès per AQU el 14 d’octubre de 2021, destaca com a bones pràctiques, l’ús de l’eina Gestor de Qualitat o els informes dels resultats dels títols, entre d’altres.

D’acord amb les corresponents resolucions del Consejo de Universidades d’1 de març de 2022, la Facultat i el Departament d’Economia i Empresa, i la Facultat i el Departament de Comunicació obtenen l’acreditació institucional, que té els efectes previstos al Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact