ARDEBOL FERRUS, REMEI

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Oficina Tècnica de Qualitat

+34 93 542 1931
[email protected]
Pl. Mercè, 10-12 08002 Barcelona

linkedin LinkLINKEDIN


Diplomada en Gestió i Administració Pública
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració
Graduada en Dret
Màster en Dret Públic i Organització Administrativa

Tècnica d'anàlisi i avaluació