PAREJA ALCARAZ, PABLO

Serra Húnter Fellow in International Relations
Departament de Dret
Dret Int. Públic i Rel. Inter.

+34 93 542 1721
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

OORCID LinkORCID


 Currículum

LÍNIES DE RECERCA

Relacions Internacionals

Teoria de les relacions internacionals

Canvi i continuïtat a l'ordre internacional

Relacions internacionals de l'Àsia oriental

Transformacions de la seguretat internacional