GARCIA SEGURA, CATERINA

Full Professor in International Relations
Departament de Dret
Dret Int. Públic i Rel. Inter.

+34 93 542 2548
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID


 Currículum

LÍNIES DE RECERCA

Relacions Internacionals

Teoria de les relacions internacionals

Actors no estatals a les relacions internacionals

Relacions internacionals de l'Àsia oriental

Transformacions de la seguretat internacional