Neoweb: aplicación web para el acceso público via internet de las bases de datos de neologismos del Observatorio de Neología

Neoweb: aplicación web para el acceso público via internet de las bases de datos de neologismos del Observatorio de Neología
finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència, Acció complementària (HUM2004-20159-E).

Neoweb: aplicación web para el acceso público via internet de las bases de datos de neologismos del Observatorio de Neología, finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència, Acció complementària (HUM2004-20159-E). Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví. Durada del projecte: 2005-2006.

Investigadors principals

M. Teresa Cabré Castellví