Presentació

Què és l’eros? Filosòficament, d’on prové la idea? Quin pes té dins el neoplatonisme? Com queda reflectit posteriorment? Aquestes són les preguntes que s’han volgut respondre en aquesta exposició.

Neoplatonisme i eros: un recorregut fins a l’U és un estudi del fenomen de l’eros dins el neoplatonisme a través del Fons Alois M. Haas.

L’estudi i el recorregut bibliogràfic està format per quatre parts:

  1. La primera pretén distingir dos conceptes clau —eros i àgape—, ja que quan es parla del fenomen amorós és incorrecte fer l’equivalència directa amb l’eros.
  2. A continuació, hi ha un segon apartat dedicat a les influències que fan possible el naixement del neoplatonisme vinculat a la qüestió de l’eros.
  3. Tot seguit, trobarem el contingut central de l’estudi: neoplatonisme i eros, en què, a través de Plotí, però també mitjançant altres autors, s'explora quina rellevància hi juga l’erotisme.
  4. Finalment, hi ha una quarta part dedicada a la recepció del fenomen de l’eros neoplatònic durant l’edat mitjana i fins al Renaixement.