Vés enrere

Els estudiants de traducció que hagin cursat 20 ECTS de llengua catalana podran acreditar el nivell C2

Els estudiants de traducció que hagin cursat 20 ECTS de llengua catalana podran acreditar el nivell C2

07.09.2018

 

L’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny (DOGC 4168, del 6 de juliol de 2004), sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística preveu els certificats de coneixements de català que es consideren equivalents als que expedeix la Secretaria de Política Lingüística. D’acord amb aquesta Ordre (apartat 5.1), el certificat de nivell superior de català, nivell D (que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del MECR) es pot acreditar amb el títol de grau en Traducció i Interpretació amb una certificació acadèmica d'haver cursat 20 crèdits de llengua catalana (no idioma català).

Com sol·licitar-lo:

  • Fent un CAU a les Secretaries dels estudis de grau i adjuntant el comprovant de l'ingrés.

  • Mitjançant sol·licitud al PIE (Biblioteca), on pots fer el pagament amb la targeta de crèdit en el mateix Punt d'Informació a l'Estudiant en el moment de presentar-la.

  • Per correu electrònic a [email protected], adjuntant el comprovant de l'ingrés.

Com fer el pagament:

El preu d'emissió del certificat és de 15 euros. Es pot fer l'ingrés de l'import de la sol·licitud directament al número de compte: ES74 0049 1806 99 2412053335 del Banc Santander Central Hispano. Indicant al concepte Certificat C2 català i el nom de l’estudiant. 

El certificat es pot recollir en el Punt d'Informació a l'Estudiant en el termini de 7 dies o serà enviat mitjançant correu certificat a l’adreça indicada. En aquest cas, l'estudiant haurà de satisfer també el preu d'aquest enviament, que és de 5 euros per al territori nacional i de 6 euros per a l'estranger.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: