Els ajuts i subvencions següents fomenten l'ús de les llengües en els diferents àmbits de la societat. Alguns d'ells són oferts per la UPF i d’altres per entitats externes.

 

Ajuts a la llengua catalana Ajuts a la llengua catalana

Altres ajuts Altres ajuts