L'Àmbit del Multilingüisme ofereix l'oportunitat als estudiants i professors de la UPF d'acreditar el nivell de coneixement lingüístic per mitjà de diversos certificats convocats periòdicament al llarg de l'any.

En una universitat amb tres llengües de treball, en què hi ha el compromís implícit de dominar-ne activament almenys una, l'acreditació lingüística esdevé necessària en algun moment o altre de la vida acadèmica per motius relacionats, per exemple, amb la contractació, la superació de requisit, la mobilitat, l'accés a programes de màster o cursos d'idioma.