Gómez, Emilia

Visiting Professor
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

Personal website