GOMEZ GUTIERREZ, EMILIA

Head of Music information Research Lab
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

+34 93 542 2806
emilia.gomez@upf.edu
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona