Giraldo, Sergio

Postdoc
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Music and Machine Learning Lab

[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

linkedin LinkLINKEDIN