Lizarraga, Xavier Eduard

Research engineer
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Audio Signal Processing Lab

xavier.lizarraga@upf.edu
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

linkedin LinkLINKEDIN