Font, Frederic

Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Audio Signal Processing Lab

+34 93 542 2101
frederic.font@upf.edu
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona