Dalmazzo, David

Postdoc
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

david.cabrera@upf.edu
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

linkedin LinkLINKEDIN