Batlle, Roser

Research engineer
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Music Information Research Lab

[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

linkedin LinkLINKEDIN