Kim, Hyon

PhD student
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Audio Signal Processing Lab

[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

linkedin LinkLINKEDIN