SERRA, XAVIER

Director of Music Technology Group and Head of Audio Signal Processing Lab
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

+34 93 542 2164
xavier.serra@upf.edu
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona