Porcaro, Lorenzo

PhD student
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

+34 93 542 2864
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

linkedin LinkLINKEDIN