Faraldo, Angel

Postdoc
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Music and Multimodal Interaction Lab / PHONOS

[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona