Back Herrera, Perfecto

Herrera, Perfecto

Perfecto Herrera
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions / Escola Superior de Música de Catalunya
Senior researcher